Siirry sisältöön

Kilpailu Suomen parhaasta luonnonhoitajasta!

Suomen riistakeskus ja Retkitukku järjestävät Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi valtakunnallisen riistan elinympäristöjen hoidon kilpailun. Kilpailu on tarkoitettu metsästysseuroille ja metsästysoikeuden haltijoille, jotka aktiivisesti hoitavat riistan elinympäristöjä. Kilpailuun voi osallistua myös yksittäinen metsästäjä omalla riistanhoitoteollaan.

Kilpailussa haetaan ensisijaisesti riistan elinympäristöjen hyväksi vuonna 2017 toteutettua työtä. Riistan- ja luonnonhoidon monipuolisuus ja pitkäjänteisyys erilaisissa toimenpiteissä lasketaan eduksi. Kilpailun tavoitteena on aktivoida metsästäjät ja metsästysseurat hoitamaan riistan elinympäristöjä.

Kilpailuun osallistuvien seurojen tulee arvioida, miten riistan kannalta tärkeät seikat – ravinto, suoja ja vesi on huomioitu toimenpiteissä.

Yhdessä tekemistä

Metsäelinympäristöissä huomiota kiinnitetään riistaeläinten suojaan, sekapuustoisuuden säilyttämiseen, vaihettumisvyöhykkeiden ja korpien hoitoon sekä soiden ennallistamiseen. Maatalousympäristöissä tärkeimpiä kilpailussa huomioitavia toimenpiteitä ovat riistapellot, talviaikainen kasvipeitteisyys, puimattomat viljakaistat, peltosaarekkeiden, reunametsien sekä perinnebiotooppien hoito.  Vesistöissä näitä toimenpiteitä ovat uusien lintukosteikkojen perustaminen ja kunnostaminen, rantaniittyjen kunnostus ja hoito sekä pöntötys.

Yhdessä tekeminen kantaa hedelmää elinympäristöjen hoidossa. Parhaat tulokset syntyvät usein hyvän maaomistajayhteistyön kautta. Metsästäviä maanomistajia on paljon ja he pystyvät omilla maillaan tekemään tärkeää työtä riistan vuoksi. Henkilökohtaisesti jokainen metsästäjä voi osallistua kilpailuun tekemällä yhdenkin riistanhoitoteon.

Tietoa kilpailusta

Lisätietoa kilpailusta löytyy riistanvuoksi.fi -sivustolla. Kilpailussa on seurasarja ja henkilökohtainen sarja. Kilpailuun ilmoittaudutaan 15.1.2018 mennessä riistanvuoksi.fi -nettisivuilta löytyvillä sähköisillä lomakkeilla.

Arvokkaat palkinnot

Seurasarjaan osallistuneiden toiminnan arvioinnin suorittaa Suomen riistakeskuksen asiantuntijaraati ja parhaimpiin kohteisiin tutustutaan. Arvostelussa otetaan huomioon riistan- ja luonnonhoidon monipuolisuus ja mahdollisuudet, seuran/metsästysoikeuden haltijan toiminta-alueen koko ja jäsenmäärä.

Riistan vuoksi -kilpailu on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Suomen riistakeskus ja Retkitukku toivovat runsasta osanottoa kilpailuun.

Lisätietoa:

Marko Svensberg marko.svensberg@riista.fi, 029 431 2108

Mirja Rantala mirja.rantala@riista.fi, 029 431 2125