Siirry sisältöön

Osallistu Riistan vuoksi -kilpailuun!

Suomen riistakeskus ja Retkitukku järjestävät Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi valtakunnallisen riistan elinympäristöjen hoidon kilpailun. Sarjoja on kaksi: seurasarja ja henkilökohtainen sarja.

Kilpailu on tarkoitettu metsästysseuroille ja metsästysoikeuden haltijoille, jotka aktiivisesti hoitavat riistan elinympäristöjä. Kilpailuun voi osallistua myös yksittäinen metsästäjä omalla riistanhoitoteollaan.

Kilpailussa haetaan ensisijaisesti riistan elinympäristöjen hyväksi vuonna 2017 toteutettua työtä. Riistan- ja luonnonhoidon monipuolisuus ja pitkäjänteisyys erilaisissa toimenpiteissä lasketaan eduksi. Kilpailun tavoitteena on aktivoida metsästäjät ja metsästysseurat hoitamaan riistaa.

Tärkeää kilpailussa on arvioida, miten riistan kannalta tärkeät seikat – ravinto, suoja ja vesi on huomioitu toimenpiteissä. Uusien ja työn alla olevien kohteiden osalta tulee arvioida edellä mainittuja tekijöitä.

Riistan vuoksi -kilpailu on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa

Yhdessä tekemistä

Metsäelinympäristöissä huomiota kiinnitetään riistaeläinten suojaan, sekapuustoisuuden säilyttämiseen, vaihettumisvyöhykkeiden ja korpien hoitoon sekä soiden ennallistamiseen. Maatalousympäristöissä tärkeimpiä kilpailussa huomioitavia toimenpiteitä ovat riistapellot, talviaikainen kasvipeitteisyys, puimattomat viljakaistat, peltosaarekkeiden, reunametsien sekä perinnebiotooppien hoito.  Vesistöissä näitä toimenpiteitä ovat uusien lintukosteikkojen perustaminen ja kunnostaminen, rantaniittyjen kunnostus ja hoito sekä pöntötys.

Yhdessä tekeminen kantaa hedelmää elinympäristöjen hoidossa. Parhaat tulokset syntyvät usein hyvän maaomistajayhteistyön kautta. Metsästäviä maanomistajia on paljon ja he pystyvät omilla maillaan tekemään tärkeää työtä riistan vuoksi. Henkilökohtaisesti jokainen metsästäjä voi osallistua kilpailuun tekemällä yhdenkin riistanhoitoteon.

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu!

Kilpailuun ilmoittaudutaan 15.3.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella:

Seurasarjaan 

Henkilökohtaiseen sarjaan

Lomakkeisiin voit tutustua etukäteen: Seurasarja ja Henkilökohtainen sarja (HUOM! Kilpailuun ilmoittautuminen on mahdollista vain edellä olevien linkkien kautta!)

Arvostelu

Seurasarjaan osallistuneiden toiminnan arvioinnin suorittaa Suomen riistakeskuksen asiantuntijaraati ja parhaimpiin kohteisiin tutustutaan. Arvostelussa otetaan huomioon riistan- ja luonnonhoidon monipuolisuus ja mahdollisuudet, seuran/metsästysoikeuden haltijan toiminta-alueen koko ja jäsenmäärä. Raadin arvostelusta ei voi valittaa.

Henkilökohtaisen sarjan osalta ei suoriteta tarkempaa arvostelua. Kaikki sarjaan hyväksytysti osallistuneet ovat mukana palkintojen arvonnassa.


Arvokkaat palkinnot

Seurasarjan kilpailussa palkitaan 3 parasta. Palkittuja esitellään Metsästäjä-lehdessä.

Seurakohtaisen sarjan palkintoja ovat kunniakirjat ja lahjakortit Retkitukkuun:

  1. 3000 €
  2. 2000 €
  3. 1000 €

Henkilökohtaiseen ja seurasarjaan ilmoittautuneiden kesken arvotaan lisäksi kuusi kappaletta 500 € arvoisia lahjakortteja Retkitukkuun. Ei koske Garmin tuotteita.


Aiheeseen liittyvää

Riistan vuoksi -kilpailun Facebook-ryhmä

Ajankohtaiset riistanhoitotoimenpiteet löydät Riistan vuoksi -blogista.