Siirry sisältöön

Kiinteän keinovalon käyttö aiotaan sallia villisian metsästyksessä

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen metsästyslain muuttamisesta villisian metsästyksen tehostamiseksi. Tavoitteena on torjua afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen. Jatkossa kiinteää keinovaloa voitaisiin käyttää villisian metsästyksessä villisian ruokintapaikalla.

Lisäksi ehdotetaan, että aitauksen käyttäminen villisian pyyntivälineenä sallitaan. Lain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta uhka taudin leviämisestä Suomeen on kasvanut, koska sitä esiintyy jo Virossa ja muissa Baltian maissa.  Tavoitteena onkin ennaltaehkäistä metsästyksen keinoin afrikkalaisen sikaruton leviäminen luonnonvaraisten villisikojen kautta Suomeen. Toisaalta myös ihminen voi kuljettaa virusta paikasta toiseen esimerkiksi kengänpohjassaan tai metsästysvarusteiden mukana. Näin ollen villisikojen metsästysmatkoja tartunta-alueille on syytä välttää.

Suomessa arvioidaan olevan noin 1 500 villisikaa. Villisikakannan tiheys ja levinneisyys vaikuttaa suoraan siihen, miten mahdollinen afrikkalaisen sikaruton tartunta säilyisi populaatiossa ja leviäisi edelleen. Maa- ja metsätalousministeriön asettama villisikatyöryhmä on ehdottanut Suomen villisikakannan puolittamista.

Villisian rauhoitusaika on poistettu afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi 1.3.2016 alkaen. Porsaattoman villisian metsästys on mahdollista ympärivuotisesti. Naarasvillisika, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on edelleen aina rauhoitettu.
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen, p. 0295 16 2328

Alkuperäinen tiedote MMM verkkosivuilla

Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta