Siirry sisältöön

Karhun kaatokiintiö 133 yksilöä

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut karhun kaatokiintiöksi 133 yksilöä. Kaatokiintiö on alkavana metsästysvuonna (1.8. – 31.7.) 18 yksilöä suurempi kuin viime vuonna.

Ministeriön tavoitteena on vakiinnuttaa karhukanta poronhoitoalueen ulkopuolella nykyiselle tasolle, mutta pyrkiä saamaan karhukanta leviämään nykyistä laajemmalle alueelle ja pitää karhun aiheuttamat vahingot hallinnassa. Poronhoitoalueella tavoitteena on vähentää karhun aiheuttamia vahinkoja.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa elää vähintään 1 453 – 1 588 karhua. Viime vuoden arvio oli 1 405 – 1 535 karhua. Kanta on kasvanut erityisesti keskisessä ja läntisessä Suomessa, kun taas itäisessä Suomessa karhujen määrä on asetetun tavoitteen mukaisesti vähentynyt hieman.

Karhukantaa verotetaan edelleen voimakkaimmin hoitosuunnitelman mukaisesti poronhoitoalueella, missä metsästyksellä pyritään vähentämään karhun aiheuttamia vahinkoja porotaloudelle. Itäisellä poronhoitoalueella sallitaan 37 karhun metsästys ja läntisellä poronhoitoalueella 15 karhun metsästys. Karhun aiheuttamat vahingot ovat olleet nousussa ja viime vuonna ilmoitettiin 644 karhun tappamaa poroa. Korvaussumma kohosi edellisvuoden 876 000 eurosta 1 088 000 euroon.

Vakiintuneen karhukannan hoitoalueella voidaan kaataa enintään 53 karhua. Levittäytymisvyöhykkeellä, jossa kiintiö viime vuonna puolitettiin, kanta on vähentynyt hieman. Tällä alueella viime vuoden 18 yksilön kiintiötä vähennetään edelleen 15 yksilöön. Tarkoituksena on mahdollistaa karhukannan tasaisempi levittäytyminen poronhoitoalueen ulkopuolella. Kehittyvän kannan hoitoalueella kanta on kasvanut merkittävästi, joten viime vuoden kuuden karhun kaatokiintiö nostetaan nyt 13 karhuun.

Karhukannan myönteisestä kehityksestä johtuen kannanhoidollinen metsästys sallitaan koko Suomen alueella. Kehittyvän kannan hoitoalueella kiintiö mahdollistaa puuttumisen läntisen Suomen lisääntyneisiin mehiläisvahinkoihin myöntämällä lupia riskialueille. Viime vuonna karhujen mehiläistaloudelle aiheuttamien vahinkojen arvo oli noin 159 000 euroa.

Näiden lupien lisäksi Suomen riistakeskus voi myöntää tarkkaa harkintaa käyttäen poikkeuslupia vahinkoa tai uhkaa aiheuttavien karhujen kaatamiseen. Vahinkoperusteisten lupien määrää ei rajoiteta.

Tiedote maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla