Siirry sisältöön

Julkaisu: Luonto lähelle ja terveydeksi

Luonnon terveyshyödyt tulisi ottaa osaksi terveydenhuoltoa ja arkiympäristöä. Luonnossa oleskelu vähentää stressiä, kohentaa mielialaa, houkuttelee liikkumaan ja näyttää parantavan vastustuskykyä. Tutkijat ehdottavat, että seuraava hallitus tekisi asiaa edistävän valtioneuvoston periaatepäätöksen.

Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten perusteella tiedetään, että luonnossa oleskelu ja liikkuminen edistävät sekä fyysistä että henkistä terveyttä. Luonnolla on etenkin sairauksia ennaltaehkäisevä vaikutus. Jos luonnon terveys- ja hyvinvointihyödyt kytketään terveys- ja sosiaalialan palveluihin, saadaan todennäköisesti terveydenhuollon kustannuksissa säästöjä. Ehdotusten toteuttaminen edistäisi osaltaan luontoon perustuvien palvelujen ja liiketoiminnan kehittämistä sekä lisäisi yritystoiminnan ja työllisyyden mahdollisuuksia.

Tutkijoiden ehdotus pohjautuu Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys – Argumenta -hankkeen (2013–2015) antiin. Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen vetämä hanke kokosi laajasti eri alojen tutkijoita, asiantuntijoita ja päättäjiä tutkijatyöpajoihin ja seminaareihin. Niissä tuli monipuolisesti esille luonnon ja ekosysteemipalveluiden myönteiset vaikutukset terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä sekä sairauksien ennaltaehkäisijöinä. Hanketta rahoitti Suomen Kulttuurirahasto, jonka Argumenta -rahoitus on suunnattu tieteellisesti kiinnostavien ja yhteiskunnallisesti laajakantoisten aiheiden käsittelemiseen.

Ministeriöt ja tutkimuslaitokset yhteistyöhön

Konkreettinen askel kohti tavoitetta olisi Luonto lähelle ja terveydeksi – kansallisen luonto ja hyvinvointi -ohjelman (2015–2025) käynnistäminen vielä tämän vuoden puolella.

– Tutkimuksen avulla vahvistettaisiin tietopohjaa käytännön työlle ja luotaisiin kansanterveyttä edistävä toimenpideohjelma, professori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta sanoo.

Tyrväisen mukaan tietopohjan vahvistamiseen tarvitaan monitieteistä tutkimusta, ja hän ehdottaa, että Suomen suurimpien tutkimuslaitosten, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tulisi yhdessä luoda ohjelmaan sisältyvä tutkimushanke, jolla on yhteydet myös alan kansainväliseen tutkimukseen.

Suomen ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Jäppisen mukaan Luonto lähelle ja terveydeksi -teema tulisi nostaa myös ministeriöitä yhdistäväksi kehittämisalueeksi seuraavalla hallituskaudella.

– Tärkeitä yhteistyöministeriöitä olisivat ainakin sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, työvoima- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö, Jäppinen sanoo.

Tätä ennen monimuotoiseen luontoon perustuvia terveyshyötyjä tulisi jo ottaa nykyistä paremmin huomioon kansanterveyden edistämistyössä.

Luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut hyvinvoinnin perusta

Luonto ja sen tuottamat ekosysteemipalvelut ovat hyvinvointimme perusta. Ekosysteemeissä tapahtuvat prosessit takaavat meille muun muassa ravintoa, puhdasta vettä ja ilmaa sekä lääkeaineita. Lääkeaineita löydetään myös Suomen luonnosta. Uusimmat tutkimukset ovat tuoneet lisänäyttöä kotimaisten luonnonmarjojen terveysvaikutuksista.

Virkistys- ja hyvinvointi ovat myös ekosysteemien tuottamia palveluita. Jotta ne olisivat mahdollisimman monen suomalaisen käytettävissä, niiden tulee löytyä läheltä. Tämän vuoksi luonto on otettava huomioon jo kaavoituksessa ja asuinalueiden suunnittelussa.

Luonnonvarakeskuksen tiedote

Luonto lähelle ja terveydeksi: Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys Argumenta -hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset -julkaisu

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys – Argumenta-hanke