Siirry sisältöön

Virkistyskäyttäjät kulkevat metsäteitä

Virkistyskäyttäjät – metsästäjät, sienestäjät, marjastajat, ulkoilijat – ovat valtion ylläpitämien metsäteiden suurin käyttäjäryhmä. Metsäteiden käytöstä 85 prosenttia on muuta kuin metsätalouskäyttöä.

Kuuntele radiohaastattelu aiheesta

Metsähallitus teki selvityksen valtion metsäautoteiden käyttäjistä. Tietoja kerättiin liikennelaskureiden ja haastattelujen avulla. Samalla saatiin mitattua tietoa monikäyttömetsien kävijämääristä ja heidän mielenkiinnon kohteistaan.

”Metsäteiden käyttäjäryhmiä ja –määriä selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa. Selvityksen tulokset vahvistivat ennakkokäsityksiämme, että metsäteistä on merkittävää hyötyä myös muussa kuin metsätalouskäytössä”, toteaa metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Pertti Tuomi.

Metsähallituksella on omia metsäteitä 37 000 kilometriä. Teiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen satsataan 15 miljoonaa euroa vuodessa. Tiet on rakennettu metsätalouden käyttöön, mutta lisäksi tiestö mahdollistaa metsien hyödyntämisen varsin monipuolisesti. Teillä on tärkeä merkitys erityisesti paikalliselle väestölle ja metsätalouden ohella myös muille elinkeinoille kuten porotaloudelle ja matkailulle.

Ajoneuvolaskurit mittasivat kävijämääriä Suomussalmen alueella neljällä eri tiellä neljän kuukauden ajan. Laskureiden perusteella vilkkain kuukausi metsäteillä oli lokakuu, jolloin teillä liikkui keskimäärin 178 autoa per tie eli noin kuusi autoa päivässä. Käyttäjiä oli koko tutkimusjaksolla keskimäärin neljä autoa päivässä.

Tiestön käyttöä selvitettiin haastatteluin pysäyttämällä haastattelupisteeseen saapuvia autoja. Vastauksia saatiin kaikkiaan 110 ja valtaosa kävijöistä oli miehiä. Reilu kolmannes heistä oli pääasiallisesti tullut metsästämään kanalintuja, mutta marjastajat olivat heti kannoilla. Kolmanneksi suurin aktiviteetti oli koiran kanssa ulkoilu. Naisilla pääasiallisin syy metsätiellä liikkumiseen oli marjastus. Myös luonnon tarkkailu sekä maisemien katselu oli naisille tärkeää.

Sukupuoleen katsomatta luonnon kokeminen, melusta ja saasteista pois pääsy, henkinen hyvinvointi sekä rentoutuminen olivat tärkeitä metsäteiden käyttäjille. Heistä yli puolet arvioi fyysisen hyvinvointinsa kohonneen metsätie-käynnin yhteydessä. Kävijät arvottivat kokemansa terveys- ja hyvinvointivaikutukset 200 euron arvoisiksi.

Tiedote Metsähallituksen sivulla