Siirry sisältöön

Hirvieläinten verotussuunnittelu on pian ajankohtaista

Tulevan hirvieläinten metsästyskauden suunnittelu on ajankohtaista jo aikaisin keväällä. Hirvikannan hoitosuunnitelmassa linjatun mukaisesti riistanhoitoyhdistykset laativat hirvieläinten verotuslaskelmat yhteistyössä hirvitalousalueille ja tämän perusteella omille alueilleen. Suunnittelun tarkoituksena on mitoittaa tarvittava hirvieläinten metsästys siten, että asetetut kantatavoitteet voidaan toteuttaa. Suomen riistakeskus ja riistanhoitoyhdistykset esittelevät verotussuunnitelmia pyyntiluvanhakijoille ja lupaosakkaille, jotka päättävät hakemansa pyyntilupamäärän ja jättävät hakemuksensa huhtikuun loppuun mennessä.

Verotussuunnittelun tärkeimpänä tausta-aineistona ovat Luonnonvarakeskuksen tuottamat kanta-arviot, joiden perusteella myös arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista vuosittain. Hirvikantaa koskevat arviot julkaistaan kahdessa vaiheessa. Viikolla 9 julkaistiin hirvitalousaluetason arviot ja viikolla 11 julkaistaan rhy-kohtaiset arviot. Valkohäntäpeuran kanta-arvio julkaistaan viikolla 13. Kanta-arviot sekä verotussuunnittelun aineistot löytyvät julkisesti osoitteesta https://riistahavainnot.fi/.

Myös metsästysseuroissa ja -seurueissa kannattaa tutustua kanta-arvioihin sekä Oma riista -palvelussa julkaistuihin hirvieläinsaalista ja havaintoja koskeviin raportteihin. Tulevan metsästystarpeen suunnittelemiseksi paikallistasollakin on tärkeää tarkastella riistanhoitoyhdistyksen ja hirvitalousalueen hirvieläintilannetta.

Hirvieläimen pyyntilupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Oma riista -palvelussa. Haku aukeaa 1. huhtikuuta 2020. Hakemus on jätettävä viimeistään 30. huhtikuuta 2020. Suomen riistakeskuksen ohje hirvieläinten pyyntilupien hakemiseen löytyy osoitteesta https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/pyyntilupalomakkeet/hirvielaimet/

Kaaviokuva hirvieläinten verotussuunnitteluprosessin vaiheista ja aikataulusta