Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat haettava huhtikuun loppuun mennessä

Luvanvaraisten hirvieläinten pyyntilupien hakuaika päättyy huhtikuun loppuun mennessä. Pyyntilupahakemus toimitetaan sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa hakemuksen metsästysalueesta kuuluu. Hakemuksen tulee olla perillä sille osoitetussa riistanhoitoyhdistyksessä huhtikuun viimeisenä päivänä virka-aikana tai sähköpostilla toimitettuna vuorokauden loppuun mennessä.

Hirvieläinten pyyntilupahakemuksilla haetaan pyyntilupia kuusipeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen.

Pyyntilupahakemus tulee toimittaa joko suoraan kirjallisena, postitse tai sähköpostilla sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa hakemuksen metsästysalueesta kuuluu. Hakemuksen on oltava perillä riistanhoitoyhdistyksessä 30. huhtikuuta klo 16.15 mennessä tai sähköpostilla toimitettuna vuorokauden loppuun mennessä. Tämän jälkeen tulleet hakemukset jätetään käsittelemättä myöhästyneinä. Pyyntilupahakemuksessa on oltava myös mukana hakuohjeissa vaadittavat liitteet. Tarkemmat ohjeet hakemusten tekemiseen ja tulostettavat lomakkeet löytyvät riista.fi-sivuilta. Ohjeita saa myös tarvittaessa paikalliselta riistanhoitoyhdistykseltä.

Pyyntiluvan myöntämisen edellytysten tulee täyttyä hakemuksen jättöajan päättymishetkellä. Hakemus kannattaa tehdä huolellisesti, koska väärien tietojen antaminen voi johtaa jopa hakemuksen hylkäämiseen. Suomen riistakeskus muistuttaa hakijoita siitä, että väärien tietojen antaminen on myös rangaistava teko. Hakemuksen allekirjoittanut henkilö on aina vastuussa hakemukseen merkityistä tiedoista.

Erityisesti hakemuksen liitteenä oleva kartta kannattaa tehdä huolella, ettei se aiheuta ylimääräistä työtä hakijalle itselleen ja hakemusten käsittelijöille. Epäselvät kartat palautetaan hakijalle täydennettäväksi ja mahdollisesti samalla pyydetään lisäselvityksenä vuokrasopimusluettelo sekä alkuperäisten vuokrasopimusten kopiot.

Riistanhoitoyhdistykset antavat hakemuksista lausuntonsa ja toimittavat hakemukset ja lausunnot Suomen riistakeskuksen aluetoimistoille 15. toukokuuta mennessä. Suomen riistakeskus tekee päätökset pyyntiluvista viimeistään 10. elokuuta.

Pyyntilupien määrällä säädellään hirvieläinten kantoja vahinkojen estämiseksi. On tärkeää, että pyyntilupia haetaan riittävästi etenkin alueilla, missä on tarpeen vähentää hirvieläinten aiheuttamia metsä-, maatalous- ja liikennevahinkoja.

Suomen riistakeskuksen alueelliset riistaneuvostot ovat asettaneet koko Suomessa tavoitteet hirvikannan hoidolle hirvitalousaluekohtaisesti. Suomen riistakeskus tekee varsinaiset päätökset näiden tavoitteiden pohjalta. Muutoin Suomen riistakeskus noudattaa päätöksenteossaan metsästyslaissa ja metsästysasetuksessa säädettyjä perusteita.

Hirvieläinten pyyntiluvan hakemuslomake ja ohje pyyntilupien hakemista varten