Virossa uusi metsästyslaki ja -asetus voimaan kesäkuun alusta

Viron uuden metsästyslainsäädännön mukaan suurriistan ampumakoe on voimassa kaksi vuotta samoin kuin jousella pienriistaa metsästäviltä edellytettävä ampumakoe.

Ulkomaalaisten metsästäjien osalta lakitekstissä sanotaan: ”Kun henkilöllä on todistus ulkomailla suoritetusta suurriistan ampumakokeesta tai metsästysjousen ampumakokeesta ja viimeisestä ampumakokeen suorituspäivästä on kulunut enintään kaksi vuotta, ei häneltä vaadita suurriistan ampumakokeen tai metsästysjousen ampumakokeen suorittamista.” Mikäli siis aikoo mennä syksyllä tai talvella Viroon esimerkiksi villisikaa metsästämään ja suomalaisen ampumakokeen kolmas vuosi on menossa, kannattaa käydä ampumakokeessa kesän aikana.

Virossa hirven, karhun, saksanhirven, villisian ja harmaahylkeen metsästyksessä kiväärin kaliiperin on oltava  vähintään 6,5 millimetriä ja luodin tulee painaa vähintään 9 grammaa, mutta osumaenergiavaatimuksesta ei ole säädetty. Äänenvaimentimen tai laser- tai yötähtäimen käyttö on kiellettyä metsästyksessä, samoin kuin lyijyhaulien käyttäminen vesilinnustuksessa. Metsästysjousen käyttäminen on nyt sallittua pienriistan metsästyksessä.

Riistaeläimet on Virossa jaettu suurriistaan ja pienriistaan. Suurriistaan kuuluvat lajit on säädetty metsästyslaissa ja niitä ovat hirvi (põder), saksanhirvi (punahirv), metsäkauris (metskits), villisika (metssiga), karhu (pruunkaru), susi (hunt), ilves (ilves) ja harmaahylje (hallhüljes). Pienriistaan kuuluvat lajit on määritelty metsästysasetuksessa ja niitä ovat

 • kettu (rebane; Vulpes vulpes)
 • supikoira (kährikkoer; Nyctereutes procyonoides)
 • minkki (mink; Mustela vison)
 • hilleri (tuhkur; Mustela putorius)
 • näätä (metsnugis; Martes martes)
 • kivinäätä (kivinugis; Martes foina)
 • mäyrä (mäger; Meles meles)
 • euroopanmajava (kobras; Castor fiber)
 • piisami (ondatra; Ondatra zibethicus)
 • rusakko (halljänes;  Lepus europaeus)
 • metsäjänis (valgejänes; Lepus timidus)
 • merimetso (kormoran; Phalacrocorax carbo)
 • harmaahaikara (hallhaigur; Ardea cinerea)
 • metsähanhi (rabahani; Anser fabalis)
 • merihanhi (hallhani; Anser anser)
 • tundrahanhi (suur-laukhani; Anser albifrons)
 • kanadanhanhi (kanada lagle; Branta canadensis)
 • valkoposkihanhi (valgepõsk-lagle; Branta leucopsis)
 • haapana (viupart; Anas penelope)
 • harmaasorsa (rääkspart; Anas strepera)
 • tavi (piilpart; Anas crecca)
 • heinäsorsa (sinikael-part; Anas platyrhynchos)
 • jouhisorsa (soopart, Anas acuta)
 • heinätavi (rägapart; Anas querquedula)
 • lapasorsa (luitsnokk-part; Anas clypeata)
 • punasotka (punapea-vart; Aythya ferina)
 • tukkasotka (tuttvart; Aythya fuligula)
 • haahka (hahk; Somateria mollissima)
 • alli (aul; Clangula hyemalis)
 • mustalintu (mustvaeras; Melanitta nigra)
 • telkkä (sõtkas; Bucephala clangula)
 • pyy (laanepüü; Bonasa bonasia / Tetrastes bonasia)
 • fasaani (faasan; Phasianus colchicus)
 • peltopyy (nurmkana; Perdix perdix)
 • nokikana (lauk; Fulica atra)
 • taivaanvuohi (tikutaja; Gallinago gallinago)
 • lehtokurppa (metskurvits; Scolopax rusticola)
 • naurulokki (naerukajakas; Larus ridibundus)
 • kalalokki (kalakajakas; Larus canus)
 • harmaalokki (hõbekajakas; Larus argentatus)
 • merilokki (merikajakas; Larus marinus)
 • kesykyyhky (kodutuvi; Columba livia f. domestica)
 • sepelkyyhky (kaelustuvi; Columba palumbus)
 • räkättirastas (hallrästas; Turdus pilaris)
 • mustavaris (künnivares; Corvus frugilegus)
 • varis (hallvares; Corvus corane corax)
 • korppi (ronk; Corvus corax).