Siirry sisältöön

Villisian aitauspyyntiä kehitetään

Huoli afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisestä suomalaisten villisikojen välityksellä on johtanut villisikaan liittyvän lainsäädännön tarkistamiseen, useat säädösmuutokset tähtäävät metsästyksen helpottamiseen.

Metsästyslain ja -asetuksen muutokset mahdollistivat elävänä pyytävän aitauksen käytön villisian metsästyksessä 7.8.2017 alkaen.

Hyvissä olosuhteissa villisika-aitauksella saadaan pyyntitehoa aktiivisten metsästysmenetelmien rinnalle. Aitauspyynnin salliminen tukee maa- ja metsätalousministeriön asettamaa tavoitetta Suomen villisikakannan puolittamisesta.

Pyyntiaitauksen käyttämisestä Suomessa ei ole kokemuksia ja ulkomaiset aitausmallit eivät ole sellaisenaan soveltuvia lain asettamiin rajoituksiin aitauksen koon, erottelukäytävien ja muiden ominaisuuksien suhteen.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930666

Suomen Metsästäjäliitto aloitti marraskuun alussa Suomen riistakeskuksen rahoituksella aitauspyyntihankkeen.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa aitausmalli, jolla villisikojen pyynti voidaan toteuttaa tehokkaasti, mutta eettisesti. Pyyntimuoto on haasteellinen ja erityisesti eettisten periaatteiden noudattaminen on aitauspyynnissä etusijalla.  Tästä syystä hanke on nähty tarpeelliseksi. Prototyyppiaitauksen käyttökokemukset antavat suuntaa tulevaisuuden aitauspyynnille Suomessa.

Aitauspyynnillä pyritään ehkäisemään Afrikkalaisen sikaruton leviäminen. Aktiiviset metsästysmuodot saattavat edesauttaa taudin leviämistä sikalaumasta toiseen. Pahimmillaan sikaruton leviäminen maan sisällä johtaa metsästysrajoituksiin rajoitusvyöhykkeillä.

Hankkeen aitausmallia voidaan mahdollisesti käyttää myös villisikojen pyytämiseen tutkimustarkoituksiin – erityisesti GPS-seurantaa varten.

Aitaushankkeen tarkoituksena on kehittää pyyntimuoto, jolla halutessaan voidaan paikallistason villisikakantaan vaikuttaa ja pyytää villisikoja tehokkaasti. Aitauspyynnin toteuttaminen on joka tapauksessa alueen metsästysoikeuden haltijan päätettävissä.

Suomen Metsästäjäliiton tiedote

Lisätietoja

Salo, Ohto

  • Riistapäällikkö, Kaakkois-Suomi
  • Metsästyslain 40 § , 41 c § ja 41 d § mukaiset luvat, Villisika
  • 029 431 2305
  • ohto.salo@riista.fi