Siirry sisältöön

Viimeinen lintuinfluenssan vuoksi perustettu rajoitusvyöhyke purettu

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on 3.3.2017 lakkauttanut viimeisenkin lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi perustetun rajoitusvyöhykkeen. Nyt lakkautettu rajoitusvyöhyke on Ahvenanmaalla.

Ahvenanmaalta ei ole löytynyt uusia, todennettuja lintuinfluenssatapauksia, joten lähes koko Ahvenanmaan kattanut vyöhyke voidaan lakkauttaa. Rajoitusvyöhyke oli perustettu luonnonvaraisissa linnuissa todettujen lintuinfluenssatapausten vuoksi. Maarianhaminan lintutarhan ympärille perustettu rajoitusvyöhyke lakkautettiin viikolla kahdeksan. Tällä hetkellä Suomessa ei siis ole ainoatakaan voimassa olevaa rajoitusvyöhykettä.

Epidemian aikana lintuinfluenssan esiintymisestä ja leviämisestä kertyneen kokemuksen perusteella Evira arvioi jatkossa tapauskohtaisesti, perustetaanko rajoitusvyöhyke luonnonvaraisissa linnuissa todetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi. Rajoitusvyöhykkeillä pyritään tehostetusti estämään lintuinfluenssan leviäminen luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja vyöhykkeiden ulkopuolelle. Jatkossa vyöhyke perustetaan, jos sillä arvioidaan olevan oleellista vaikutusta lintuinfluenssan leviämisen estämisessä.

Tartuntavaara edelleen suuri
Lintuinfluenssan tartuntavaara on edelleen Suomessa suuri. Lintujen kevätmuutto on alkanut ja muualla Euroopassa todetaan jatkuvasti uusia lintuinfluenssatapauksia. On tärkeää huolehtia siipikarjan sisällä pidosta ja muusta tilan tautisuojauksesta koko maassa. Siipikarjaan levitessään lintuinfluenssa aiheuttaisi suurta kuolleisuutta ja merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Lintuinfluenssa leviää helposti linnusta toiseen, minkä vuoksi sekä suorat että epäsuorat kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin tulee pyrkiä estämään. Eläinsuojiin mentäessä ja sieltä poistuttaessa jalkineet ja vaatteet pitää vaihtaa ja kädet pestä huolellisesti, sillä linnut levittävät tautia myös eritteissään. Lintuinfluenssaepäilyistä tulee ilmoittaa viipymättä kunnaneläinlääkärille.

Suomen ensimmäinen H5N8-tyypin lintuinfluenssatapaus todettiin marraskuussa 2016. Tähän mennessä on todettu 13 lintuinfluenssatapausta luonnonvaraisissa linnuissa ja yksi tapaus Maarianhaminassa sijaitsevassa lintutarhassa. Siipikarjatartunnoilta on Suomessa toistaiseksi onnistuttu välttymään.

Lue lisää:
Lintuinfluenssa Suomessa
Pitopaikan suojaaminen eläintaudeilta

Lisätietoja:
Sirpa Kiviruusu, eläinten terveys ja hyvinvointi, p. 0400 920 503