Siirry sisältöön

Viime syksynä metsäkanalinnuista pieni saalis

Viime vuonna metsästäjät saivat hieman vähemmän pienriistasaalista kuin edellisvuonna. Etenkin metsäkanalintuja saatiin saaliksi huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Teerisaaliin määrä putosi melkein puoleen ja metsoja saatiin saaliiksi kolmannes edellisvuoden määrästä.

Metsäkanalintukannat ovat usean vuoden ajan olleet pitkäaikaiskeskiarvoja pienemmät ja metsästystä on rajoitettu. Useat metsästäjät ovat riistanhoidollisista syistä myös tahallaan jättäneet verottamatta kantaa. Ainakaan 20 vuoteen metsäkanalintusaalis ei ole ollut niin pieni kuin viime vuonna.

Vesilintusaaliskin pieni

Vesilintujakin pyydettiin edellisvuotta vähemmän ja vähiten 20 vuoteen, mutta muutos on suhteellisesti pienempi kuin metsäkanalinnuilla. Sinisorsa on ylivoimaisesti pyydetyin vesilintumme. Seuraavaksi eniten pyydetään taveja. Keskimääräinen sorsa- tai tavisaalis oli viime vuonna neljä lintua saalista saanutta metsästäjää kohti.

Supikoiria saaliiksi ennätysmäärä viime vuonna

Pienpetoja saatiin viime vuonna saaliiksi enemmän kuin edellisinä vuosina. Erityisesti Suomeen tulleita vieraslajeja, supikoiria ja minkkejä, pyydettiin runsaasti. Ainostaan sepelkyyhkyjä saatiin saaliiksi enemmän kuin supikoiria, molempia arviolta runsas 200 000 yksilöä. Supikoirat ovat viime vuosikymmenien aikana tulleet Suomeen itärajan takaa, mutta ovat alun perin kotoisin Kaakkois-Aasiasta. Minkki taasen on pohjoisamerikkalainen tarhakarkuri, joka on hyvin sopeutunut Suomen luontoon. Minkkejä saatiin viime vuonna saaliiksi yhtä paljon kuin kettuja, arviolta noin 50 000 yksilöä.

Vielä 1990-luvulla metsäjänis oli yleisin saaliseläin Suomessa. Kanta pieneni nopeasti vuosituhannen vaihteeseen mennessä ja saalismäärät pienenivät. Viime vuoden saalismäärä oli enää noin neljännes 90-luvun suurimmista saalismääristä.

Yhä harvempi metsästyskortin haltija metsästää

Kaiken kaikkiaan noin 200 000 metsästäjää kävi viime vuonna metsällä, mikä on noin kaksi kolmasosaa riistanhoitomaksun maksaneista. Suurin osa heistä metsästi pienriistaa ja runsas puolet hirvieläimiä. Metsällä käyneiden määrä on vähentynyt vuosittain viimeisen viiden vuoden aikana.

Metsästyspäiviä kertyi miltei kolme ja puoli miljoonaa viime vuonna. Aseella metsästäminen hieman väheni, mutta passiivisilla pyydyksillä metsästettiin hieman useampana päivänä kun edellisenä vuonna. Tämä selittyy muun muassa sillä, että supikoiria ja minkkejä pyydetään usein loukuilla.

 

Lisätietoja: Leena Forsman Tutkija, tilastot
leena.forsman@luke.fi