Siirry sisältöön

Vieraspetojen torjuntatyö sai suuren tunnustuksen

50 vuotta täyttävä WWF Suomi jakaa juhlavuotensa kunniaksi kaksi Panda-palkintoa. Pääpalkinto annettiin arvokkaasta, järjestelmällisestä työstä saariston vieraspetojen pyytämiseksi Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistykselle, joka on päätoimija Suomen riistakeskuksen Sotka-hankkeessa.

minkki sorsanpoikanen suussaan

Kuva: Tomas Kansanaho

Panda-palkinnon avulla ympäristöjärjestö WWF haluaa tukea ja kannustaa hankkeita, jotka toimivat konkreettisesti luonnon- ja ympäristönsuojelun puolesta.

Suomen riistakeskuksen SOTKA-vieraspetohankkeessa kehitettiin vuosina 2020–2021 tehokkaita keinoja poistaa vieraspetoja luonnosta niin mantereella kuin saaristossa. Hankkeen saaristo-osiossa ammattimaisesti toimivat pienpetopyytäjät loivat pyyntialuekokonaisuuksia alueiden pitämiseksi tyhjinä vieraspedoista. Lopullisena tavoitteena on, että alueelta ei enää saada saalista.

– Vieraspetojen pyynti on tärkeää luonnonhoitotyötä, sillä haitalliset vieraslajit minkki ja supikoira tekevät paljon tuhoa Suomen alkuperäislajistolle, etenkin vesilinnuille. Suomen riistakeskus tekee paljon töitä sen eteen, että vieraspetojen torjunta olisi järjestelmällistä ja tehokasta, kertoo riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi Suomen riistakeskuksesta.

Hankkeen saaristo-osio toteutettiin yhteistyössä käytännön pyynneistä vastanneiden Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys ry:n ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön kanssa. Panda-palkinto myönnettiin Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys ry:n pyytäjille.

– Palkintorahat käytämme kalustehankintoihin, kuten uuteen työveneeseen. Toimialueemme ulottuu Loviisasta Ahvenanmaalle ja keväinen hoitoaika on lyhyt. Venekalusto, jossa on mahdollista myös yöpyä, lisää kustannustehokkuutta sekä toimintamme ympäristöystävällisyyttä, kommentoi Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Tommy Arfman.

– Työtä on vielä paljon tehtävänä ja siihen tarvitaan kaikki mukaan. Kiitän WWF:ää ennakkoluulottomuudesta, jossa palkintoa harkittaessa käytännön tulokset ovat ratkaisseet, kiittelee Nurmi.

 

Panda-palkinnon 2022 luovutustilaisuus
20 000 euron Panda-palkinto luovutettiin 9.6.2022. Kuvassa vasemmalta Jarkko Nurmi (Suomen riistakeskus), Heidi Andersson (WWF), Sami Vasenius sekä Tommy Arfman (Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys) ja Jari Luukkonen (WWF).

Avainasemassa pyynnin hallitsevat metsästäjät

Vieraspetojen pyynti on tärkeää luonnonhoitotyötä, sillä haitalliset vieraslajit minkki ja supikoira tekevät paljon tuhoa alkuperäislajistolle. Pyynti on tärkeää järjestää suunnitelmallisesti, jotta maassa pesivien lintujen munat ja poikaset eivät olisi helppoa saalista saaria kiertäville supikoirille ja minkeille. Pitkäjänteisellä pyynnillä pyritään luomaan alueita erityisesti linnustollisesti arvokkaille kohteille, joissa vieraspetoja liikkuisi lintujen pesimäaikaan erittäin vähän tai ei ollenkaan. Avainasemassa ovat pyynnin hallitsevat metsästäjät.

– Parhaimmillaan metsästäjät ja maanomistajat ovat luonnonhoidon käytännön joukkue, jollainen löytyy jokaisesta Suomen maaseutukylästä, Nurmi sanoo.

Suomen riistakeskus torjuu luontokatoa hankkeiden ja hoitosuunnitelmien kautta vuoden 2014 luonnonhoito- ja luonnonsuojelustrategiansa mukaisesti. Suomen riistakeskus on tehnyt jo pitkään käytännön yhteistyötä maanomistajien, metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistysten kanssa elinympäristöjen hoidossa esimerkiksi luomalla riistametsänhoito-konseptin, kunnostamalla kosteikoita Kotiseutukosteikko LIFE- ja SOTKA-kosteikot-hankkeessa. Suomen riistakeskuksen tukee vieraspetopyynnin jatkumista saaristossa. Vuosi sitten alkanut Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen Helmi-vieraspetohanke on suuri ponnistus, jossa vieraspetopyyntiä järjestetään yli 70 arvokkaalle lintuvedelle ympäri Suomen.

Lisää tietoa:

SOTKA-vieraspetohanke

WWF:n Panda-palkinto 2022

Helmi-vieraspetohanke

Suomen riistakeskuksen luonnonhoito- ja suojelustrategia