Siirry sisältöön

Vesilintuseurannat tarvitsevat uusia silmäpareja

Vesilintujen laskentapisteitä tarvitaan lisää. Laskennoilla seurataan pesimäkantojen muutoksia ja selvitetään sorsien vuotuinen lisääntymistulos. Uuden laskentapisteen perustaminen on helppoa ja siihen löytyy ohjeet Riistainfosta.

Vesilintulaskenta tapahtuu pistelaskentana: alkukesästä suoritetaan parilaskennat ja myöhemmin kesällä lasketaan poikueet. Pisteet ovat vuodesta toiseen pysyviä havaintopaikkoja. Tällä hetkellä laskennassa olevat pisteet painottuvat Etelä-Suomen reheville vesille. Aineiston edustavuuden kannalta on tärkeää, että laskentoja tehdään kattavasti koko maassa ja myös karuilla vesistötyypeillä. Siksi erityisesti Pohjois-Suomeen tarvitaan lisää pisteitä.

Suomi on merkittävä pesimäalue monille Euroopan sorsille. Siksi meillä on keskeinen asema, kun arvioidaan kantojenmuutoksia. Laskentojen perusteella rehevien järvien ja merenlahtien vesilintukannat ovat taantuneet viimeisen 20 vuoden aikana. Nyt jos koskaan tarvitaankin luotettavaa tietoa vesilintukantojen tilasta. Ilman kattavaa laskentaverkostoa tulevat päätökset perustuvat Etelä-Suomen rehevien vesien lintukantojen tilaan.

Laskenta palvelee kantojen kestävää verotusta ja riistanhoitoa sekä linnuston ja ympäristön seurantaa. Luonnonvarakeskus tuottaa yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa arvion vesilintukantojen tilasta. Tietoa tarvitaan vesilintujen elinympäristöjen hoidon suunnitteluun ja metsästyksen mitoittamiseen sekä vesiluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Vesilintulaskennan koulutuspaketti, jossa ohjeet uuden pisteen perustamiseen löytyy http://www.riistainfo.fi/kurssi/vesilintulaskennat/

Laskentaan ilmoittautuminen ja tulosten palauttaminen: vesilinnut@luke.fi

Lisätietoja: katja.ikonen@luke.fi ja olli.kursula@riista.fi

www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/vesilinnut/

Alue Parilaskenta

1. laskenta

Parilaskenta

2. laskenta

Poikuelaskenta
Etelä- ja Lounais-Suomen rannikkoalue 1.-8.5. 22.-29.5. 1. – 20.7.
Etelä- ja Keski-Suomen sisämaa alue 8.-15.5. 22.-29.5. 1. – 20.7.
Pohjois-Suomi 20.-29.5. 5.-12.6. 1. – 20.7.