Siirry sisältöön

Vesilintujen siipinäytteitä kaivataan

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toivoo metsästäjien lähettävän siipinäytteitä metsästetyistä vesilinnuista. Tuleva vesilintujen metsästyskausi alkaa sorsametsästyksellä elokuun loppupuolella. Siipinäytteitä käytetään vesilintututkimukseen.

RKTL määrittää siipinäytteistä lajin lisäksi sukupuolen ja iän. Näytteiden avulla selvitetään myös metsästyksen kohdistuminen eri lajeihin, saaliin ajallinen ja paikallinen vaihtelu, nuorien lintujen lentokyvyn kehittymisen aste ja vanhojen naaraiden sulkasadon ajoittuminen.

Vapaaehtoisia näytteiden lähettäjiä pyydetään ilmoittautumaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle suunnittelija Katja Ikoselle. RKTL toimittaa hyvissä ajoin ennen metsästyskauden alkua tarkemmat ohjeet siipinäytteen ottamisesta sekä näytepussit ja palautuskuoret näytteiden postittamiseksi. Siipinäytteiden postituksesta ei aiheudu kustannuksia lähettäjälle.

Näytekeräyksen tuloksista lähetetään palaute kerääjille ja tiedot julkaistaan myös RKTL:n verkkosivuilla.

Tiedote yhteystietoineen RKTL:n sivulla