Siirry sisältöön

Vesilintujen parilaskennat käynnissä

Vesilintujen laskentakausi on parhaillaan käynnissä Etelä- ja Keski-Suomessa ja käynnistymässä Pohjois-Suomessa. Vesilintulaskennat tehdään vuodesta toiseen samoilla pysyvillä havaintopaikoilla niin sanottuna pistelaskentana.

Toukokuussa lasketaan vesilintuparit kahteen kertaan. Ensimmäinen parilaskenta tehdään noin viikko jäiden lähdön jälkeen ja toinen 2–3 viikkoa myöhemmin. Heinäkuussa lasketaan poikueet samoilla laskentapisteillä.

Vesilintulaskentojen päätavoitteena on seurata pesimäkantojen muutoksia ja selvittää sorsien vuotuinen lisääntymistulos erityyppisillä vesillä ja eri puolilla Suomea. Laskettavia lajeja ovat ensisijaisesti sinisorsa, tavi, haapana, telkkä ja nokikana. Laskea voi myös kaikki lajit. Laskentoja tekevät pääosin samalla menetelmällä lintuharrastajat ja metsästäjät. Laskentoja on tehty vuodesta 1986 alkaen.

Suomi on merkittävä pesimäalue monille Euroopan sorsille. Siksi meillä on erityisen tärkeää seurata pesimäkantojen muutoksia ja lisääntymisen onnistumista.

Yhden pisteen laskemiseen kuluu aikaa tavallisesti vain 5–15 min. Saman aamun aikana ehtii siten kiertää useamman pisteen laskentareitin. Sopivimpia laskentapisteitä ovat helposti saavutettavat niemenkärjet, rantakalliot, lintutornit tai laiturit, joista on hyvä näkyvyys vesialueelle.

Aineiston edustavuuden kannalta on toivottavaa, että laskentoja tehdään seudun kaikilla vesistötyypeillä vuosittain. Vaikka yksittäisen pisteen seurannassa tulisi katkoksia joinain vuosina, seurantaa pisteellä kannattaa kuitenkin jatkaa, sillä katkonaisetkin aikasarjat voidaan hyödyntää kannanmuutosindeksin laskennassa.

Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa arvion vesilintukantojen tilasta. Tietoa tarvitaan vesilintujen elinympäristöjen hoidon suunnitteluun ja metsästyksen mitoittamiseen sekä vesiluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Tietoa hyödyntävät riistahallinto sekä vesilintujen ja vesiluonnon suojelusta vastaavat tahot.

Lisätiedot:

Luonnonvarakeskus Katja Ikonen, asiantuntija, seurannat

p. 0295327010, katja.ikonen@luke.fi

Suomen riistakeskus Olli Kursula, riistapäällikkö Keski-Suomi

p. 029 431 2242, olli.kursula@riista.fi