Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen jäljestystempaus tuotti yli 700 suurpetohavaintoa

Varsinais-Suomen suurpetojäljestystempaus toteutettiin haastavissa olosuhteissa kahden viikonlopun aikana helmikuun alussa. Petoyhdyshenkilöt kirjasivat Tassu-järjestelmään yhteensä 427 havaintoa susista ja 358 havaintoa ilveksistä.

Suomen riistakeskus Varsinais-Suomi ja Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri järjestivät suurpetojen jäljestystempauksen helmikuun alussa. Tempauksen aikana paikalliset metsästäjät, metsästysseurat ja muut luonnossa liikkujat tekivät havaintoja suurpedoista. Löydetyt suurpetojen jäljet raportoitiin paikallisille petoyhdyshenkilöille.

Petoyhdyshenkilöt ovat paikallisia, vapaaehtoisia, koulutettuja asiantuntijoita, jotka tarkastavat ja kirjaavat suurpetohavaintoja. Tempauksella haluttiin varmistaa, että ilveksen ja suden kanta-arvioon saadaan riittävästi laadukkaita havaintoja.

– Mielestäni tulos oli hyvä. Arvioin, että tempaus tuotti melkein 300 havaintoa, jotka olisivat jääneet muuten kirjaamatta, Varsinais-Suomen vs. riistapäällikkö Jörgen Hermansson Suomen riistakeskuksesta kertoo.

– Haluan kiittää kaikki, jotka osallistuivat tempaukseen. Erityiskiitos kaikille suurpetoyhdyshenkilöille ja Metsästäjäliitto Varsinais-Suomen piirille, joka teki aloitteen tempauksen järjestämiseen, Hermansson sanoo.

Havaintotietoja käytetään moneen

Kaikki petoyhdyshenkilöiden tarkastamat suurpetohavainnot kirjataan Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään Tassu-järjestelmään.

Kannanarvion tuottamisen lisäksi viranomaiset ja riistahallinto, kuten poliisi ja Suomen riistakeskus, käyttävät Tassuun kirjattuja suurpetohavaintoja päätöksenteon tukena. Havaintoja hyödynnetään suurpetovahinkojen ennaltaehkäisyssä, kuten petoaitojen kohdentamisessa. Tietoja voidaan käyttää myös arvioitaessa lasten koulukyytien tarpeellisuutta.

– Varsinais-Suomessa toimii yli 170 suurpetoyhdyshenkilöä, Hermansson sanoo.

Suurpetohavainnosta kirjataan muun muassa eläinten laji ja lukumäärä, havaintoaika ja -paikka. Asutuksen läheisyydessä liikkuneista suurpedoista kirjataan lisäksi etäisyys lähimpään asuttuun rakennukseen.

Kaikki kirjatut havainnot löytyvät karkeistettuna luonnonvaratieto.luke.fi-karttapalvelussa (luke.fi)

Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot 

Lisätietoja

Hermansson, Jörgen

  • vs. Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi
  • Saaristo sekä pienten hirvieläinten kannanhoito
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi