Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen hirvieläinten pyyntilupamäärä ylitti 20 000 rajapyykin

Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimialueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 18 513 kpl valkohäntäpeuran ja 1 552 kpl hirvenpyyntilupaa. Valkohäntäpeurojen lupamäärä lisääntyi viime metsästyskaudesta n. 8 %. Haetulla pyyntilupien määrällä valkohäntäpeurakantaa on mahdollista vähentää tavoitteiden mukaisesti. Yhteensä hirvieläimille myönnettyjen pyyntilupien määrä ylitti ensimmäistä kertaa 20 000 yksilön rajapyykin.

Valkohäntäpeurakantaa pyritään vähentämään alueelliset erot huomioiden

Luonnonvarakeskuksen 2020 keväällä tekemän arvion mukaan valkohäntäpeurakannan kasvu on Suomessa tasaantunut. Koko maan kanta-arvio oli vajaat 109 000 eläintä. Arvion mukaan n. 25 % lajin yksilöistä elää Varsinais-Suomen alueella. Valkohäntäpeura onkin selvästi alueen tärkein riistaeläin.

Luonnonvarakeskuksen keväällä 2020 tuottama kannanarvio indikoi ensimmäistä kertaa, että kannan kasvu olisi mahdollisesti pysähtynyt Varsinais-Suomessa. Arvion mukaan peurakannan pitäminen samansuuruisena edellyttäisi vähintään 14500 valkohäntäpeuran kaatamista tulevalla metsästyskaudella.

Varsinais-Suomen alueellisen riistaneuvoston tavoitteena on kannan kasvun pysäyttäminen paikalliset erot huomioiden. Metsästäjät ovatkin, tavoitteen saavuttamiseksi, hakeneet metsästyskaudelle 2020-2021 ennätysmäärän pyyntilupia. Haetulla lupamäärällä on mahdollista ampua n. 28 000 valkohäntäpeuraa.

Hirvilupiin pieni vähennys

Hirvikantaa hoidetaan Varsinais-Suomessa viidellä eri hirvitalousalueella. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta oli alueella kevättalvella 2020 reilut 3 500 yksilöä. Tämä on noin 10 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019. Metsästäjät hakivat tulevalle metsästyskaudelle yhteensä 1552 hirvilupaa mikä on 170 pyyntilupaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Haettu lupamäärä antaa hyvät edellytykset säilyttää tasainen hirvikannan kehitys myös jatkossa.

Varsinais-Suomen alueen hirvieläinten pyyntiluvat metsästyskaudelle 2020-2021

Varsinais-Suomen hirvitalousalueet ja riistanhoitoyhdistykset

Lisätietoja

Toivola, Mikko

  • Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi (Toimivapaalla)
  • Metsästys ja luonnonsuojelu
  • 029 431 2341
  • mikko.toivola@riista.fi