Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto: Varsinais-Suomeen ei toivota villisikoja

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto haluaa minimoida Afrikkalaisen sikaruton maakuntaan leviämisen riskiä. Riistaneuvosto kehottaa metsästäjiä ja metsästysoikeuden haltijoita pitämään Varsinais-Suomen mahdollisimman tyhjänä villisioista vastuullisella toiminnalla sekä kaikin laillisin keinoin.

Riistaneuvosto on huolissaan orastavan villisikakannan vahinkoriskeistä. Maakunnassa on erinomaiset edellytykset villisian menestymiselle: leudot talvet, rehevät metsät ja paljon peltoa. Kaakkois-Suomen villisikakanta kasvaa levittäytyen länteen ja runsastuen vähentämisyrityksistä huolimatta. Villisian luontainen kuolleisuus on alhainen ja kannan tiheys suoraan suhteessa mahdollisen sikaruttotartunnan leviämiseen.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on vain muutamia villisikoja ja nykyinen tilanne tulee säilyttää mahdollisimman pitkään. Tällä minimoidaan Afrikkalaisen sikaruton villisioilta kesysioille leviämisen riskiä. Taudin esiintyminen kesysioissa aiheuttaisi mittavia menetyksiä sikataloudelle vientiin ja sisämarkkinakauppaan asetettavien rajoitusten myötä. Taudin esiintymisalueelle Baltiaan metsästysmatkoja tekevien on huolehdittava varusteiden puhdistamisesta ja huomioitava määräysten mukaiset lihan tai ruhon osien tuontikiellot.

Valtioneuvosto on kumonnut villisian rauhoitusaikaa koskevan asetuksen sikaruton torjumiseksi. Porsaattoman villisian tai villisian porsaan metsästys on mahdollista ympärivuotisesti. Naarasvillisika, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa on edelleen aina rauhoitettu. Maanomistajien toivotaan välittävän tietoa villisikahavainnoista aktiivisesti metsästäjille. Alueellinen riistaneuvosto kehottaa jatkamaan yksinäisten sikayksilöiden metsästystä kevääseen osuvan porsimishuipun yli ja myös sen jälkeen. Saatu saalis tulee kirjata Oma riistaan saaliskehityksen seuraamisen mahdollistamiseksi.

Lisätietoja:

Martin Hägglund, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto
p. 050 68850

Lisätietoja

Hermansson, Jörgen

  • vs. Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi
  • Saaristo sekä pienten hirvieläinten kannanhoito
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi