Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto: ”Susiluvista valittamisen tulisi perustua todelliseen tietoon”

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto vetoaa eri sidosryhmiin suden kannanhoitosuunnitelman maltillisen toteuttamisen puolesta. Riistaneuvosto kehottaa eri toimijoita perehtymään kannanhoitosuunnitelman linjauksiin ja alleviivaa, että hoitosuunnitelman eri toimenpiteiden perimmäinen lähtökohta on susikannan suotuisan suojelun tason turvaaminen.

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto pitää erittäin valitettavana, että huolellisesti kannanhoitosuunnitelman toimenpiteenä valmisteltu, suden kannanhoidollisen metsästys ei toteutunut Varsinais-Suomessa. Alueellinen riistaneuvosto toteaa, että Varsinais-Suomeen myönnetyt suden kannanhoidolliset poikkeusluvat olivat perusteltuja ja niillä pyrittiin vaikuttamaan vahinkoja vähentävästi. Varsinais-Suomen alueen susikannasta on olemassa poikkeuksellisen tarkka kanta-arvio, jonka taustalta löytyy petoyhdyshenkilöiden vapaaehtoistyön lisäksi Turun yliopistossa tehty DNA-analyysi eri laumojen yksilöistä. Alueen 2 susilaumaa on myös ”motitettu” maastossa vuoden 2015 alussa paikallisten petoyhdyshenkilöiden ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä.

Alueellisen riistaneuvoston käsityksen mukaan Varsinais-Suomeen myönnetyistä poikkeusluvista tehty valitus ei perustunut oikeaan tietoon alueen susikannasta tai sen hyväksi tehdyistä hoitotoimista. Riistaneuvosto toteaa, että metsästyslain mukaan valittavan tahon tulisi olla alueellinen tai paikallinen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoitus on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen. Ottaen huomioon Itä-Suomen hallinto-oikeuden tekemät aikaisemmat ratkaisut vastaavan tyyppisessä asiassa pitää Varsinais-Suomen riistaneuvosto metsästyksen estänyttä toimeenpanokieltoa yllättävänä ratkaisuna.

Täytäntöönpanokiellolla annettiin Varsinais-suomen alueellisen riistaneuvostonmukaan samalla periaatteellinen signaali siitä, että susien jatkuva liikkuminen pihoissa olisi hyväksyttävää, eikä siihen ole mahdollista puuttua lainsäädännön asettamissa rajoissa. Tämä on kaikin tavoin vastoin juuri vahvistetun Suomen susikannan hoitosuunnitelman mukaisia tavoitteita. Valittaja pyrkii myös väittämillään hämärtämään ja tekemään tyhjäksi hoitosuunnitelmassa määritellyn kannanhoidollisen metsästyksen tarkoituksen ja tavoitteet.

Kuluneen talven ja alkavan kevään aikana Varsinais-Suomen alueen susireviireillä oli tehty 13.03. mennessä yhteensä 344 pihahavaintoa susista. Näistä havainnoista 36 tehtiin sinä aikana jolloin poikkeuslupien mukainen metsästys oli määrä toteuttaa. Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto haluaa painottaa, että suden kannanhoitosuunnitelman periaatteen mukaan myönnetyillä poikkeusluvilla oli osaltaan tarkoitus vaikuttaa siihen, että pihahavaintojen määrä vähentyisi merkittävästi.

Lisätietoja:
Martin Hägglund, Varsinais-Suomen alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja
p. 050-68850

Lisätietoja

Toivola, Mikko

  • Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi (Toimivapaalla)
  • Metsästys ja luonnonsuojelu
  • 029 431 2341
  • mikko.toivola@riista.fi