Siirry sisältöön

Varsinais-Suomeen jälleen ennätysmäinen valkohäntäpeurasaalis

Pienten hirvieläinten metsästyskausi päättyi helmikuun puoleen väliin. Varsinais-Suomessa peurasaalis nousi täysin lumettomista ja huonoista metsästysolosuhteista huolimatta ennätykselliseen yli 19 000 peuraan. Saalismäärä kasvoi reilut 2000 yksilöä edellisestä vuodesta. Luonnonvarakeskuksen metsästyskaudelle 2019-2020 laskema kannan samansuuruisena pitävä metsästysmäärä oli arvioitu16450 peuraksi.

Varsinais-Suomen tärkein riistalaji

Valkohäntäpeura on maakunnan tärkein riistalaji mitattuna sekä lihakiloina että saalisyksikköinä. Kun tähän vielä lisätään n. 5000 metsäkaurissaalisyksilöä, korostuu Varsinais-Suomen asema pienten hirvieläinten ylivoimaisesti tärkeimpänä esiintymisalueena Suomessa. Varsinais-Suomi on leutoine talvineen ja runsaine kulttuurimaisemineen erityisen sovelias elinympäristö pienille hirvieläimille. Pienten hirvieläinten hyödyntäminen on muodostunut Varsinais-Suomalaisten metsästäjien tärkeimmäksi harrastukseksi ja maaseudun metsästysseuratoiminnan kulmakiveksi. Metsästysseurat ovat omaksumassa myös uusia aktiivisen metsästyksen muotoja uusien koiratyyppien tultua sallituksi.

Yhteinen tavoite on kannan vähentäminen

Viime vuosina peurakanta on paikoin kasvanut liian suureksi. Sekä metsästäjien, maanomistajien että riistahallinnon yhteinen tavoite on vähentää peurakantaa ongelma-alueilla, koska liian suuri peurakanta aiheuttaa vahinkoja erityisesti liikenteessä.

Viime vuosina on myös raportoitu vahingoista erityisesti erikoiskasvi viljelmillä. Riistahallinto on Varsinais-Suomessa määrätietoisesti pyrkinyt lisäämään pyyntilupamäärää ja muuttamaan metsästystä siten, että saaliissa olisi enemmän aikuisia naaraita. Luvanhakijoina metsästysseurat ovat omaksuneet uudet käytännön erinomaisesti. Kaikkien Varsinais-Suomen riistanhoitoyhdistysten alueella aikuisia naaraita ammutaan enemmän kuin aikuisia uroksia.

Viidessä vuodessa Varsinais-Suomen peurasaalis on noussut 10 000 peurasta reiluun 19 000 peuraan. Samaan aikaan aikuisten naaraiden osuus aikuissaaliista on noussut 47 prosentista 56 prosenttiin. Luonnonvarakeskuksen uusi valkohäntäpeurakanta-arvio julkaistaan maaliskuun lopulla, jolloin voidaan arvioida, miten ennätyssaalis on vaikuttanut kannan kokoon.

Lisätietoja

Toivola, Mikko

  • Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi (Toimivapaalla)
  • Metsästys ja luonnonsuojelu
  • 029 431 2341
  • mikko.toivola@riista.fi