Siirry sisältöön

Varsinais-Suomeen ennätysmäärä valkohäntäpeuran pyyntilupia

Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimialueelle on myönnetty syksyn metsästyskaudelle pyyntilupia 10335 kpl valkohäntäpeuralle ja 1726 kpl hirvelle. Valkohäntäpeuralla lupamäärä kasvoi n. 15 % ja hirvelle n. 6 %. Lupamäärien perusteella syksyn metsästyksessä tullaan kaatamaan ennätysmäärä hirvieläimiä Varsinais-Suomen alueella.

Valkohäntäpeurakannan kasvua pyritään rajoittamaan

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan valkohäntäpeurakanta on Suomessa voimakkaassa kasvussa. Koko maan kanta-arvio oli 80000 eläintä. Valkohäntäpeura on Varsinais-Suomen tärkein riistaeläin. Saadun saaliin perusteella voidaan arvioida n. 30 % Suomen kannasta elävän Varsinais-Suomen alueella. Kannan kasvun ja sen aiheuttamien vahinkojen lisääntymisen johdosta metsästäjät hakivat syksylle 2017 ennätysmäärän pyyntilupia. Tavoitteena on myös, että ammutuista aikuisista valkohäntäpeuroista olisi yli puolet naaraita. Aikuisia naaraita vähentämällä vähennetään myös valkohäntäpeurakannan tuottavuutta. Metsästyskaudella 2016-2017 naaraiden osuus aikuisista oli 56 %.

Hirvilupiin pieni lisäys

Hirvikantaa hoidetaan Varsinais-Suomessa viidellä eri hirvitalousalueella. Näillä hirvitalousalueilla elää Luonnonvarakeskus arvion mukaan Varsinais-Suomessa n. 3900 hirveä. Kokonaisuutena Varsinais-Suomen alueen hirvikanta on samalla tasolla kuin vuonna 2016, mutta kannassa ei näy samanlaista kasvua. Metsästäjät hakivat kuitenkin hieman enemmän pyyntilupia syksylle 2017 kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2016. Metsästyksen tavoitteena yleisesti koko alueella on pieni hirvikannan lasku.

Vahtimismetsästys alkaa syyskuun alussa

Aikaisempaan poiketen hirvieläinten metsästys vahtimalla on mahdollista aloittaa jo syyskuun alusta alkaen. Voimassa olevan metsästysasetuksen mukaan hirven metsästys voidaan aloittaa vahtimalla pellolta 1.9.2017 alkaen. Metsästys muilla menetelmillä alkaa lokakuun toisena lauantaina 14.10.2017. Valkohäntäpeuran metsästys voidaan aloittaa vahtimalla 1.9.2017 alkaen ja metsästys muilla menetelmillä alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina 30.09.2017. Muutoksella pyritään helpottamaan hirvieläinten metsästystä ja ehkäisemään vahinkojen syntymistä. Varsinais-Suomen alueella olisi tärkeää hyödyntää mahdollisuus valkohäntäpeurojen metsästyksessä tunnetuilla kolariherkillä alueilla.

Lisätiedot: Mikko Toivola Riistapäällikkö

Puh 0400-882250