Valkohäntäpeurojen sarvinäyttely Inkoossa

Tutkimushanke Valkohäntä-DNA on kerännyt tietoja Uudenmaan läntisimmän rannikkoalueen valkohäntäpeurojen iästä, teuraspainosta, DNA:sta sekä sarvien koosta. Nyt järjestetään näyttely, jossa esitellään osa kerätyistä sarvista.

Noin 70 metsästysseuraa ja -seuruetta kuudessa riistanhoitoyhdistyksessä osallistuivat hankkeeseen keräämällä materiaalia metsästyskaudella 2012 – 2013. Yli 200 kaadetun uroksen kallot sarvineen on keitetty ja puhdistettu, tarkat iät määritetty ja sarvien koot mitattu CIC:n trofeesääntöjen mukaan. Myös tiedot eläinten teuraspainoista on kerätty.

Näyttely, jossa esitellään osa kerätyistä sarvista, järjestetään Västankvarnin vanhassa koulurakennuksessa Inkoossa 8. – 9.6.2013. Sekä lauantaina että sunnuntaina näyttely on auki kello 10.00 – 16.00. Osoite on Västankvarnintie 413, 10230 Inkoo as. Näyttelyssä esitellään sarvet ikäryhmittäin, jotta nähdään, kuinka suurta vaihtelua sarvien koossa on esimerkiksi 1,5-vuotiaiden tai 4,5-vuotiaiden kesken.

Sarvinäyttelyn yhteydessä esitellään myös tutkimuksen tuloksia, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, kuinka valkohäntäpeurat kehittyvät iän myötä, miten sarvien ja ruumiin koko korreloivat ja millainen saaliin ikäjakauma oli kaudella 2012-2013. Vierailijoilla on myös mahdollisuus harjoitella iänmääritystä kaadettujen eläinten alaleukojen perusteella.

Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita sarvinäyttelyyn. Osallistuminen on maksutonta.