Valkohäntäpeurasaalis 22 135 yksilöä – peurakannan lasku taittui

Valkohäntäpeuroja kaadettiin tammikuun lopussa päättyneellä metsästyskaudella 22 135 yksilöä. Määrä on kutakuinkin sama kuin vuotta aikaisemmin. Myös kuusipeuroja kaadettiin edellisvuotta vastaava määrä, 75 yksilöä.

Valkohäntäpeuran, kuusipeuran ja metsäpeuran metsästys alkoi 29. syyskuuta ja päättyi tammikuun lopussa. Koko maassa valkohäntäpeuralle oli käytettävissä noin 21 700 pyyntilupaa, kuusipeuralle 186 lupaa ja metsäpeuralle 35 lupaa. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa metsästää yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.

Valkohäntäpeuroja saatiin koko maan tasolla saaliiksi kutakuinkin saman verran kuin vuotta aikaisemmin, huolimatta siitä että pyyntilupia oli käytössä noin 13 % edellisvuotta vähemmän. Tämä johtuu pyyntilupien kohonneesta käyttöasteesta. Valkohäntäpeuran kokonaissaaliista vasoja oli noin 58 %, ja aikuisista saalispeuroista noin 59 % oli uroksia.

Toteutuneen laskuvaiheen jälkeen valkohäntäpeurakannan kehitys vaikuttaisi nyt tasaantuneen, ja kääntyneen jopa nousuun. Nyt saatu saalismäärä on kuitenkin selvästi alhaisempi kuin huippuvuosina 2008-2011, jolloin Suomessa kaadettiin vuosittain yli 25 000 valkohäntää. Monilla alueilla kantaa on aiempina vuosina pyritty tietoisesti rajoittamaan peurakolareiden määrän vähentämiseksi.

Valkohäntäpeuran esiintymisen ydinalue on lounaisessa Suomessa; Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Etelä-Hämeen, Satakunnan ja Pohjois-Hämeen alueilla. Näiltä alueilta kertyy myös ylivoimaisesti suurin osa, noin 97 %, kokonaispeurasaalista. Pieninä paikallisina kantoina valkohäntäpeuroja tavataan kuitenkin aina Pohjois-Savoa myöten.

Kuusipeurasaalis, 75 eläintä, on lähes täsmälleen yhtä suuri kuin vuotta aikaisemmin. Myös kuusipeurasaalis on kuitenkin pienentynyt lähes puolella aikaisemmista vuosista. Yli puolet kuusipeurakaadoista tehtiin Uudellamaalla, lisäksi saalista saatiin myös Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Näillä alueilla esiintyy paikallisia kuusipeurakantoja.

Metsäpeurasaalis oli yhteensä 38 yksilöä. Pyyntilupia myönnettiin ainoastaan Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueilla peurojen aiheuttamien peltovahinkojen vähentämiseksi.

Pienet hirvieläimet 2012-2013 saalis

Lisätietoja Suomen riistakeskuksen aluetoimistoista, ks. yhteystiedot.

 

Lisätietoja