Siirry sisältöön

Vaasan hallinto-oikeus keskeyttänyt susilauman metsästyksen täytäntöönpanon

Vaasan hallinto-oikeus on keskeyttänyt Suomen riistakeskuksen päätöksen täytäntöönpanon koskien viidestä sudesta koostuvan lauman metsästystä Lauhanvuoren reviirillä.

Hallinto-oikeus huomioi perusteluissaan, että kysymyksessä oleva poikkeuslupa on myönnetty kannanhoidollisella perusteella. Täytäntöönpanon keskeyttämistä harkittaessa on hallinto-oikeuden mukaan kuitenkin otettava huomioon myös se, että susi on uhanalaisuusluokitukseltaan Suomessa erittäin uhanalainen laji ja se, että päätöksessä on annettu lupa kokonaisen viiden suden susilauman tappamiseen.

Lisäksi välittömän täytäntöönpanon salliminen merkitsisi peruuttamatonta tilannetta, jos poikkeusluvan saaja voisi riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan nojalla tappaa poikkeuslupapäätöksessä mainitut viisi sutta. Hallinto-oikeus arvioi, että luvansaajan mahdollinen oikeudenmenetys tässä tapauksessa rajoittuisi kannanhoidollisiin tavoitteisiin.

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi