Siirry sisältöön

Turun hallinto-oikeus kumosi kannanhoidollisen susipoikkeusluvan

Turun hallinto-oikeus on kumonnut Suomen riistakeskuksen päätöksen kolmen suden kannanhoidollisesta metsästyksestä Somerniemen reviirialueella.

Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan kansallisten hoitosuunnitelmien yleisten tavoitteiden toteuttaminen ei ole hyväksyttävä päämäärä kannanhoidollisen poikkeusluvan myöntämiselle. Hallinto-oikeus katsoo, että riistakeskuksen päätöksestä ei käy selkeästi ja täsmällisesti ilmi, mihin  luontodirektiivin mukaiseen hyväksyttävään päämäärään kannanhoidollisella poikkeusluvalla on pyritty.