Tassun päivitys lisää palvelun toimivuutta

Suurpetohavaintojärjestelmä Tassuun on tehty päivityksiä, jotka parantavat huomattavasti palvelun käytettävyyttä. Aikaisempaa nopeampi ja toimivampi Tassu otetaan käyttöön marraskuun aikana.

Petoyhdyshenkilöiden kirjaamat suurpetohavainnot ovat yksi tärkeimmistä suurpetojen seurantamenetelmistä. Havaintojen perusteella tehdään arvioita suurpetojen lukumääristä ja eläinten levittäytymisestä. Petoyhdyshenkilöt ovat voineet ilmoittaa havaintoja sähköisesti Tassuun syksystä 2009 lähtien. Järjestelmä on kuitenkin kärsinyt kasvukivuista.

Nopeampi käyttää

Kun Tassu otettiin käyttöön syyskuussa 2009, RKTL, riistakeskus ja riistanhoitoyhdistykset kouluttivat käyttäjiä eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Nyt Tassulla on yli 2 000 käyttäjää, joista suurin osa on petoyhdyshenkilöitä.

Aikaisemman version käyttöongelmista huolimatta Tassuun on kirjattu vuosi vuodelta enemmän suurpetohavaintoja. Vuonna 2012 niitä oli yli 61000 kappaletta.

Vanhasta Tassusta tutut perustoiminnot ovat yhä tallella, mutta päivitetyssä järjestelmässä esimerkiksi havaintotietojen hakeminen on aikaisempaa nopeampaa, ja samaan näyttöön voidaan hakea useita eri hakuja. Myös Tassun ulkoasuun on tehty pieniä viilauksia.

Tiedot siirtyvät

Järjestelmään kirjautuneet käyttäjät pääsevät Tassuun vanhoilla tunnuksillaan. Myös vanhassa Tassussa olevat havaintotiedot siirretään päivitettyyn järjestelmään. Lisäksi paperilomake on käytössä sähköisen järjestelmän rinnalla, vaikkakin sen käyttö on vähenemään päin. Opastusta päivitetyn Tassun käyttöön ei todennäköisesti ole tarvetta järjestää.

Tassun käyttäjiksi voivat rekisteröityä riistanhoitoyhdistysten nimeämät suurpetoyhdyshenkilöt. Päivityksen vuoksi Tassu on poissa käytöstä maanantaina 25.11.2013 kello 9 alkaen ja uusi Tassu käytettävissä tiistaina 26.11.2013 kello 10.

Lue koko juttu: