Siirry sisältöön

Syksyn saalis ennätykselliset 388 karhua

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa yhteensä 388 karhua. Saalismäärä kasvoi 46 eläimellä edellisvuoteen verrattuna. Maa- ja metsätalousministeriön asettama enimmäiskiintiö metsästyskaudelle oli 457 eläintä.

Karhua metsästetään poronhoitoalueen ulkopuolisen Suomen alueelta kannanhoidollisilla poikkeusluvilla, joita Suomen riistakeskus myönsi 356 karhun kaatamiseen. Lupia suunnattiin voimakkaasti itäisen Suomen karhutihentymäalueille. Eniten lupia oli Pohjois-Karjalassa, jossa kaadettiin ennätykselliset 198 karhua.  Muun poronhoitoalueen ulkopuolisen Suomen alueelta kaadettiin yhteensä 129 karhua.

Poronhoitoalueella karhua metsästettiin 90 karhun alueellisen kiintiön nojalla. Kiintiöstä oli varattu 70 yksilöä poronhoitoalueen itäiseen osaan ja 20 yksilöä läntiseen osaan. Poronhoitoalueella kaadettiin yhteensä 61 karhua, joista 54 itäisellä ja 7 läntisellä osalla.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta jatkoi kasvuaan edellisvuodesta. Kanta on säilynyt erityisen vahvana Pohjois-Karjalassa, ja kannan kasvua on tapahtunut etenkin Etelä-Savossa, Kainuussa ja Kaakkois-Suomessa. Metsissämme liikkui ennen metsästyskautta arvion mukaan noin 2 200 yli vuoden ikäistä karhua ja noin 500 pentua. Suomen karhukanta täyttää suotuisan suojelutason kriteerit.

Taulukko karhusaalis 2021 alueittain

Alueiden riistapäälliköt, ks. yhteystiedot

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi