Siirry sisältöön

Syksyn saalis ennätykselliset 335 karhua

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa yhteensä 335 karhua. Saalismäärä kasvoi 103 eläimellä edellisvuoteen verrattuna. Karhua metsästetään eteläisessä Suomessa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla ja poronhoitoalueella alueellisen kiintiön nojalla. Koko maan saaliskiintiötä nostettiin edellisvuodesta 100 yksilöllä.

Poronhoitoalueen ulkopuolisen Suomen lupamäärä oli 260 ja saalis 248 karhua. Kannanhoidollista metsästystä suunnattiin erityisesti itäisen Suomen karhutihentymäalueille sekä metsäpeura-alueille. Yli puolet (137) kannanhoidollisilla luvilla pyydetyistä karhuista kaadettiin Pohjois-Karjalassa.

Poronhoitoalueen alueellinen kiintiö oli yhteensä 95 karhua, joista 20 läntisellä poronhoitoalueella ja 75 itäisellä poronhoitoalueella. Läntisellä poronhoitoalueella kaadettiin 11 karhua. Itäisen poronhoitoalueen kiintiö ylittyi yhdellä kaadolla, kun kaksi viimeisintä kaatoa tapahtui tunnin sisällä. Yhteensä poronhoitoalueelta kaadettiin 87 karhua.

Tuoreimman Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta oli runsastunut edellisvuoteen verrattuna. Ennen metsästystä kannan kooksi arvioitiin noin 1 800 yli vuoden ikäistä karhua. Suomen karhukanta täyttää suotuisan suojelutason kriteerit.

Taulukko karhusaalis alueittain 2018

Lisätietoja: Alueiden riistapäälliköt, ks. yhteystiedot