Siirry sisältöön

Företagare inom jaktturism

I Finland finns det för närvarande cirka 20 företag inom jaktturism som försörjer sig helt och hållet genom att organisera jaktservice. Näringsverksamheten verkar vara kraftigt på frammarsch i Finland, vilket visar att den behövs. Efterfrågan skapar utbud, och nästan varje år kommer det någon ny arrangör inom jaktturism.

Jaktturismen har blivit den huvudsakliga inkomstkällan för många företagare, och i framtiden kommer ett flertal jord- och skogsbrukshemman sannolikt att övergå till jaktturism som huvudnäring. De aktiva gårdarna i Finland får i nuläget ingen form av stöd.

Jaktgårdarna sysselsätter sammanlagt cirka 60–80 personer året runt. Var och en av dem sysselsätter cirka 2–3 personer, dvs. något mer än lantbruken i genomsnitt.

Alla jägare har numera möjlighet att bedriva jaktturism i Finland. Folk har lärt sig att även jakt som intresse får kosta liksom andra fritidsintressen. Delvis är det också människornas hektiska liv och strama tidtabeller som ökar den kommersiella jaktens dragningskraft. Man vill köpa ett färdigt paket och delta i en jakt där det är mer sannolikt att man får ett byte.

De viktigaste bytesdjuren inom jaktturismen är gräsand, fasan, rapphöna, morkulla, duva, gäss och skogshönsfågel. Intresset för jakt på klövdjur är också mycket stort, men det är endast på några ställen i Finland som klövdjursstammarna är så stora att till exempel utländska jägare skulle vara intresserade av att komma till Finland för att jaga. Den första fråga som utländska jägare, och numera även många finländare, ställer är vilka troféer man kan få och hur stor sannolikheten är för att man får byte.