Föda av vilt

Jägarna och deras närmaste krets kan njuta av mångsidiga finska viltdelikatesser, men de som inte jagar har det sämre ställt. Vilt finns inte så ofta till salu, för en stor del av bytet används i jägarens närmaste krets. Lagstiftningen sätter även gränser för försäljningen av viltkött.

Välförsedda affärer säljer sporadiskt vilt under högsäsongerna, till exempel älgkött, om de bara får tag på något att sälja. Vilt finns även i någon mån i frysdisken i affärerna, men då är det vanligtvis fråga om uppfött och utländskt vilt.

Delvis av samma orsaker ser man inte heller vilt på menyn i finska restauranger. På en del restauranger får man älg och björn, men har- eller andstek är det inte lätt att få ens under jaktsäsongerna för att inte tala om hönsfågel. Restaurangerna skulle köpa ännu mera älg- och björnkött bara jaktlagen skulle ha kött att erbjuda.

Gällande lagar i Finland begränsar försäljningen av småvilt som fåtts som jaktbyte. Man får till exempel sälja hare, ripa, rapphöna, fasan, duva och gräsand, men handel med kanadagås, sädgås, årta, alfågel, knipa, småskrake, storskrake, järpe, orre och tjäder är förbjuden.

Se den exakta lagstiftningen om hantering och försäljning av viltkött (Livsmedelssäkerhetsverket Evira)

Vilt är vild mat när den är som bäst

Med vild mat avses rena och färska råvaror från den finska naturen, såsom bär, vilt, örter, svamp och fisk. Vild mat och att skaffa den är finskt välbefinnande när det är som bäst, och en enastående möjlighet även som näringsgren.

Man kan hitta på många slag av verksamhet kring vild mat, från att vårda miljön och att skaffa råvaror till att tillverka produkter, hygienkunskap och tjänster. Matkulturen är även en naturlig del av jakt- och gårdsturismen. Genom att stärka den finska matkulturen hjälper man på många sätt också landsbygden att bli livkraftigare.

Stiftelsen ELO (ELO-säätiö) som står bakom projektet Wild Food from Finland vill främja den finska matkulturen. Syftet är att man över hela världen ska förknippa ren och smaklig vild mat med Finland. Ett syfte är också att öka exporten av finska råvaror genom att skapa internationell efterfrågan samt öka matturism som riktar sig till Finland.

Läs mer om projektet vild mat (ELO-säätiö, på finska)

Uppdaterad 3.4.2018