Siirry sisältöön

Planering av en mångfunktionell våtmark

Mångfunktionella våtmarker utgör en skattkammare för jordbruksnaturen. De renar avrinningsvatten från jordbruket och erbjuder samtidigt livsmiljöer för arter som lever i våtmarker samt fröjd för ögat för människor som går förbi.

Planeringen av en våtmark är ett projekt i många faser. Ett enkelt objekt som finns på bara en markägares område kan man planera själv. Ett säkrare sätt är att ta hjälp av en expert, i synnerhet om man inte har erfarenhet av att anlägga våtmarker, eller om objektet är krävande och markägarna flera.

Läs mer om att anlägga en våtmark

 

Finansiering av våtmarksprojekt

Man kan ansöka om stöd via miljöstöd för jordbruket för att anlägga mångfunktionella våtmarker. Stödnivåerna är ändamålsenliga, och med hjälp av miljöstödet har flera lyckade våtmarksprojekt genomförts trots den mängd pappersarbete som krävs för stödformen.

Mer information om uppdaterade villkor för stöd och hur man söker stöd finns på NTM-centralernas och Landsbygdsverkets webbplatser.

Läs mer om stöd för icke-produktiva investeringar (Landsbygdsverket)

 

En våtmark kan ha mångsidiga verkningar. Våtmarken på bilden renar avrinningsvatten, erbjuder en livsmiljö för sjöfåglar, ger liv åt landskapet och förbättrar dräneringen av åkrarna ovanför.
En våtmark kan ha mångsidiga verkningar. Våtmarken på bilden renar avrinningsvatten, erbjuder en livsmiljö för sjöfåglar, ger liv åt landskapet och förbättrar dräneringen av åkrarna ovanför. Bild: Mikko Alhainen