Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2016
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2015
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2014
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1–31.12.2013

Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1–31.12.2012
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.3–31.12.2011

De viktigaste uppgifterna i övervakningen av Finlands viltcentrals verksamhet sammanställs årligen till en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen är den enda redogörelse som ges för Finlands viltcentrals verksamhet. Den fungerar samtidigt som resultatrapport till jord- och skogsbruksministeriet, som är resultatstyrande, samt som årsberättelse till Finlands viltcentrals organ.

 

Uppdaterad 14.3.2017