Skolningsmaterial

Finlands viltcentral publicerar skolningsmaterial om ämnen som hör samman med vilthushållning för lärare, instruktörer och jaktföreningar, materialet är ämnat för barn och unga. Elektroniskt material står fritt att användas. Via vår internetbutik kan man fråga om avgiftsbelagt tryckmaterial.

Transparang-serier

 

Vad är jakt? (på finska)

Vad är jakt?

 

På jakt i Finland (på finska)

På jakt i Finland

 

Viltekologins grunder (på finska)

Jakthundar (på finska)

Viltinventering

Identifiering av snöspår (på finska)

 

Viltspel

Viltspelet är Finlands viltcentrals kunskapsspel, med vars hjälp du kan utöka din egen kunskap om vildmarks- och artkännedom. Viltspel-brädspelet kan beställas från internetbutiken. I internetversionen av Viltspelet ingår förutom identifiering av fågel- och djur också ljud-identifieringsspel.

Läs mer om Viltspelet

Uppgiftsbanan

Från regionkontoren kan jaktföreningarna avgiftsfritt låna uppgiftsbanans material t.ex. för elevgruppers studiebesök. De färdiga uppgiftskontrollerna med instruktioner gör det lätt att ordna en temadag.

Allmänna instruktioner för uppgiftsbanan (0,2 Mb)

Instruktioner för uppgiftsbanans olika kontroller (0,3 Mb)

Spelkort

Spelkort med viltmotiv lämpar sig för spelande, som minnesspel och undervisningsmaterial.

Beställ spelkort med viltmotiv

Skolningsmaterial på andra internetsidor

Spel och undervisningsmaterial om stora rovdjur (Forststyrelsen)

Spel om jakt och vilt (Forststyrelsen, Eräluvat.fi) (på finska)

Upplevelsemässig lektion i natur-och friluftsliv (Finlands jaktmuseum)

Virtualutflykt till skogen (Suomen metsäyhdistys)

 

Uppdaterad 6.5.2016