Dispensbeslut

Finlands viltcentral offentliggör alla dispensbeslut gällande brunbjörn, varg och lo som har fattats efter den 1 januari 2012.

Se dispensbeslut

 

Uppdaterad 23.4.2013