Siirry sisältöön

Fälld europeisk bäver, östersjövikare eller rapphöna

Blankett för anmälan om fälld europeisk bäver, östersjövikare eller rapphöna
Blankett för anmälan om fälld europeisk bäver, östersjövikare eller rapphöna
Blankett för anmälan om fälld europeisk bäver, östersjövikare eller rapphöna

Anvisning om anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens (jaktlag 10 §) som avses i 9 § jaktfördningen