Siirry sisältöön

Mindre sångsvan

(Cygnus columbianus)

Kännetecken: Påminner om sångsvanen, men mindre. Halsen relativt sett kortare, huvudet rundare och mer gåsliknande och det gula fältet mindre (når inte till näsborren) jämfört ned sångsvanen. Ungfåglarna något ljusare på översidan än unga sångsvanar. Identifieringen underlättas av, att svanfamiljerna håller ihop även under flyttningen.

Övrigt: Fridlyst. Påträffas under flyttningen vid Finska viken.