Siirry sisältöön

Kungsörn

(Aquila chrysaetos)

Kännetecken: Stor rovfågel. Den gamla fågeln brunbrokig, nackfjädrarna gula eller rödbruna, stjärten brungrå med mörka tvärstrimmor, i stjärtspetsen en mörk tvärbård, på vingens översida en svag ljus fläck. Ungfågeln har vit stjärt med svart kantbård, på vingens över- och undersida finns ett tydligt vitt fält, nackfjädrarna är gulbruna, i övrigt är ungfågeln mörkbrun. Håller i glidflykt vingen snett uppåt, havsörnens vingar hålls vågrätt eller något lägre. Vingarnas bakkant är svagt s-formad. Kungsörnen är mera harmonisk i flykten än havsörnen.

Övrigt: Fridlyst.