Siirry sisältöön

Kråka

(Corvus corone)

Kännetecken: Kråkan är i övrigt grå, men huvud, strupe, övre delen av bröstet, vingarna och stjärten är svarta. Kråkan är avsevärt större än kajan, och kajans vingar är spetsigare i flykten. Kråkans vingspetsar spretar ut när den flyger, kajans vingspetsar spretar mycket litet. I Finland förekommer sällsynt den helsvarta arten svartkråka. Kråkans stjärtspets är rak, medan den hos korpen är kilformad. Lätet är fult kraxande.

Utbredning: Kråkan påträffas allmänt i hela landet, om än i något mindre antal i Lappland. Kråkboet finns högt uppe i ett träd, ofta nära toppen. Kråkan plundrar ofta andra fåglars bon.

Övrigt: Fridlyst i Norra Österbottens, Kajanalands och Lapplands landskap 1.5-31.7, i Norra Savolax och Norra Karelens landskap 1.4-31.7 och i övriga delar av landet 10.3-31.7. Om det inte finns någon annnan tillfredsställande lösning och beslutet inte inverkar menligt på bevarandet av artens gynnsamma skyddsnivå kan Finlands viltcentral bevilja dispens för fångst eller dödande av fredade fåglar.