Siirry sisältöön

Flygekorre

(Pteromys volans)

Kännetecken: Något mindre än ekorren. Färgen ljusgrå hela året. Ögonen mycket stora. Kan tack vare sina hudveck flyga från träd till träd.

Utbredning: Sibirsk art, vars randområde Finland utgör. Påträffas fåtaligt i lövträdsrika blandskogar upp till Salla-området. Föredrar gamla lövskogar, där det växer alar. Rör sig i skymningen och på natten. Sover på dagen i holk eller håla.

Fortplantning: 1–2 kullar om året, med i medeltal 2–6 ungar. Bo i trädhåla eller holk.

Föda: Hängen från al och björk, på sommaren även skott, blad, bär m.m.

Övrigt: Fridlyst. Hör inte till det jaktbara viltet.