Siirry sisältöön

Enkelbeckasin

(Gallinago gallinago)

Kännetecken: Mycket mindre än morkullan. Dräkten brunstrimmig. På huvudet längsgående strimmor. Bröst och sidor med tvärgående strimmor avtecknar sig tydligt mot den ljusa buken. Näbben lång och rak. Lyfter ofta från stående och ger ifrån sig ett hest pustande – ätsch. Flykten går i zig-zag, fågeln stiger högt och fäller sig snabbt ner. Arten gömmer sig gärna bland vegetationen. Stjärtens kanter har litet vitt. Den fridlysta dubbelbeckasinens stjärt har breda vita kanter.

Utbredning: Rätt vanlig i hela landet vid kärr, strandängar och sumpmarker. Stammen rikligast i norra Finland.

Fortplantning: Lägger i april–maj fyra päronformade grönbruna mörkfläckiga ägg. Boet på kärrholmar eller tuvor.

Föda: Maskar, insekter och växtdelar.

Övrigt: Fridlyst.