Siirry sisältöön

Den rödnäbbade tärnan

(Sterna paradisaea)

Kännetecken: Kan förväxlas med fisktärnan. Huvudet är smäckrare, halsen kortare, benen kortare och den kluvna stjärten längre än hos fisktärnan. Vingarna är genomskinliga underifrån (bara delvis hos fisktärnan) och i vingspetsen kan en smal mörk bakkant skönjas. Flykten är flytande och lättare än hos fisktärnan. Stjärten verkar i flykten spetsigare jämfört med fisktärnans kortare och bredare stjärt.

Övrigt: Fridlyst.