Siirry sisältöön

Brun kärrhök

(Circus aeruginosus)

Kännetecken: Kan förväxlas med blå kärrhök. Hanen brun eller brunbrokig, vingspetsarna svarta, vingpennorna och stjärten grå, vingens täckfjädrar på översidan bruna. Honan mörkbrun, men strupen, hjässan och vingens framkant ljusa. Ungfågeln har gulvita strimmor enbart på huvudet, i övrigt är den mörkbrun. Påträffas vid näringsrika fågelsjöar. Hökarnas (och ugglornas) flykt har i allmänhet ett glidmoment, så man kan se skillnaden på hökar och andfåglar även i skymningen.

Övrigt: Fridlyst.