Siirry sisältöön

Bläsgås

(Anser albifrons)

Kännetecken: Vit pannsköld och svarta bukfläckar skiljer den vuxna bläsgåsen från de jaktbara gråfärgade gässen. Vingarna är mycket långa och smalare än hos sädgåsen. Huvudet är kantigt och pannan hög. Halsen är kortare och ljusare än sädgåsens och bläsgåsen har inte samma tydliga gräns mellan det mörka huvudet och kroppen som sädgåsen har. Den vuxna fågelns näbb är enhetligt ljusröd och fötterna orangefärgade. Ungfågeln saknar på hösten pannsköld och bukfläckar. Ungfågelns näbb är mattare eller gulaktigare och spetsen svart, vid näbbroten ett smalt bälte av mörkare fjädrar än på huvudet i övrigt (detta finns inte hos säd- eller spetsbergsgåsen, men det förekommer hos fjällgåsen och en del grågäss).

Utbredning: Påträffas i Finland endast under flyttningen i april–maj och i september–oktober. Höstflytt­sträcken kan vara mycket stora när gynnsamma luftströmmar råder. Häckar på tundran. De som flyttar via Finland häckar i huvudsak i Sibirien.

Övrigt: Fridlyst. Ungfågeln förväxlas lätt med samtliga gråfärgade gäss.