Siirry sisältöön

Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 1 mom. (i JL 41 a § 3 mom. avsedda dispenser kan inte beviljas jaktåret 2013–2014)