Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en viltplanerare till regionen Kajanaland

Verksamhetsområdet utgörs av landskapet Kajanaland med 8 jaktvårdsföreningar. Till viltplanerarens uppgifter hör bland annat att stöda jaktvårdsföreningarna, regionala och nationella planerings- och rådgivningsuppgifter inom vilthushållningen, att samarbeta med intressegrupperna samt att sköta särskilt fastställda offentliga förvaltningsuppgifter.

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Suomussalmi.

Tjänsten förutsätter följande:

 • för branschen lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen
  ● god kännedom om förvaltningen och verksamheten i jv-föreningar
  ● kännedom om vilthushållning och jakt, som merit räknas kännedom om vilthushållningen och samarbetsparterna i regionen Kajanaland samt särdragen i området som avses i jaktlagen 8 §
  ● utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska
  ● nöjaktiga kunskaper i svenska och engelska
  ● förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
  ● beredskap för flexibla arbetstider och resor inom landet
  ● beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder 1.6 eller enligt avtal.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 3.4 2020 kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand till adressen Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors. Märk kuvertet: Viltplanerare, Kajanaland.

Ytterligare information:

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, tfn 029 431 2104

Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, tfn 029 431 2105