Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en JAKTCHEF för regionen Sydöstra Finland

Regionen omfattar 20 jaktvårdsföreningar och bildas av landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen samt den tidigare kommunen Suomenniemi i landska-pet Södra Savolax.

Jaktchefen svarar inom sin region för att vilthushållningen är hållbar, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, verkställer viltpolitiken, samarbetar med intressegrupperna och sköter de särskilt föreskrivna offentliga förvaltningsupp-gifterna. Dessutom fungerar jaktchefen som föredragande i sydöstra Finlands regionala viltråd. Utöver de regionala uppgifterna ska jaktchefen också delta i nationella uppgifter och projekt som främjar vilthushållningen samt i särskilt avtalade internationella uppgifter.

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Fredrikshamn.

Tjänsten förutsätter följande:

● högre högskoleexamen, gärna inom naturresursbranschen eller annan lämplig examen och i praktiken påvisad förmåga att fungera som jaktchef
● god kännedom om vilthushållning och jakt
● utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska oh tillfredsställande kunskaper i svenska. Goda kunskaper i svenska betraktas som en merit.
● kunskaper i engelska
● förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
● påvisad förmåga att leda
● beredskap för flxibla arbetstider och resor inom landet, eventuellt också utomlands
● beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönen följer gällande avtal om arbetsvill-koren för branschen och den anställda tillträder senast 1.4 2020.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 31.12 2019 kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi eller i andra hand till adressen Finlands viltcentral / Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors. Märk kuvertet: Jaktchef, Sydöstra Finland.

Ytterligare information:

Direktör Jari Varjo, jari.varjo@riista.fi, telefon 029 431 2112
Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, telefon 029 431 2104
Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, telefon 029 431 2105
Biträdande direktör Jari Pigg, jari.pigg@riista.fi, telefon 029 431 2102