Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus Oulun alueelle myönnettiin lähes 5200 hirvenpyyntilupaa

Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 5 185 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle. Myönnetty lupamäärä on noin kymmenen prosenttia pienempi kuin vuonna 2019, jolloin pyyntilupia myönnettiin 5 795 kappaletta. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla on mahdollista kaataa joko yksi aikuinen tai kaksi vasaa. Siten tämänvuotisella pyyntilupamäärällä on mahdollista kaataa noin 6 900 hirveä.

Luonnonvarakeskus arvioi koko Oulun riistakeskusalueen hirvikannan kooksi viime syksyn jahdin jälkeen noin 10 000 hirveä. Maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli välillä 2,4-3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla hirvitalousalueesta riippuen.

Suomen riistakeskus Oulun alueellinen riistaneuvosto on asettanut hirvitiheyden tavoitteet hirvitalousaluekohtaisesti välille 2,0-3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Myönnetyllä lupamäärällä pyritään pitämään hirvitiheydet asetetuilla tavoitetasoilla. Hirvikannan rakenteen osalta puolestaan tavoitellaan tilannetta, jossa naaraita on enintään 1,5 yksilöä yhtä urosta kohti, ja metsästyksen jälkeen jäävään talvehtivaan kantaan jää 20-30 prosenttia vasoja.

Hirveä on mahdollista pyytää vahtimalla pellolta 1. syyskuuta alkaen. Varsinainen hirvenmetsästyskausi alkaa lokakuussa ja jatkuu vuoden loppuun, ja sen jälkeenkin hirveä saa metsästää ilman koiraa tammikuun 15. päivään asti. Poikkeuksena Oulun riistakeskusalueella ovat Kuusamon ja Taivalkosken kunnat, jotka metsästävät Lapin mukaisesti aikaistetun hirvenmetsästyksen malliin. Täten varsinainen metsästyskausi alkaa siellä jo 1. syyskuuta, mutta keskeytyy 21. syyskuuta kiimarauhoituksen ajaksi.

Pohjois-Pohjanmaan historian ensimmäiset pyyntiluvat valkohäntäpeuran metsästykseen myönnettiin maakunnan eteläosaan, jonne lajin levinneisyysalue on hiljalleen laajentunut. Myönnetyistä viidestä pyyntiluvasta kaksi kohdentuu Haapajärven-Reisjärven ja kolme Pyhäjärven riistanhoitoyhdistyksen alueelle. Valkohäntäpeuran metsästys voidaan aloittaa vahtimalla syyskuun alusta ja metsästys muilla menetelmillä alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina. Pyyntiaika jatkuu 15. helmikuuta saakka.

Liitteessä myönnetyt hirvenpyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin.