Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat kahden suden pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt Satakuntaan ja Kainuuseen poikkeusluvat pihoilla käyvien susien pyyntiin. Luvat on myönnetty molemmissa tapauksissa yhden suden pyyntiin. Lupapäätöksiä tehtäessä tarkasteltiin erityisesti yleistä turvallisuutta.

Satakunnan lupa koskee Köyliön ja Huittisten seutua ja Kainuun lupa Kuhmon Lentuan aluetta. Luvat on myönnetty molemmissa tapauksissa yhden suden pyyntiin ja ne ovat voimassa kaksi viikkoa huomisesta lähtien. Kyseisiltä alueilta on dokumentoitu huomattava määrä tapahtumia, joissa sudet ovat liikkuneet toistuvasti lähellä asutusta, pihoissa ja pihapiireissä. Suomen riistakeskus katsoi asetettujen poikkeuskriteerien täyttyvän kyseisten hakemusten osalta.

Suomen riistakeskukselle jätettiin hakemuksia yhteensä 10 sudelle seitsemässä eri hakemuksessa. Hakemukset olivat Pohjanmaalle kahdelle sudelle, Kainuuseen neljälle sudelle kahdessa eri hakemuksessa, Satakuntaan kahdelle, Varsinais-Suomeen yhdelle, Keski-Suomeen yhdelle ja seitsemännessä hakemuksessa (Varsinais-Suomi) tarkemmin määrittelemättömästi susilaumalle. Tämä Varsinais-Suomen hakemus on vielä käsittelyssä ja siihen tulee päätös myöhemmin lisäselvittelyjen jälkeen.

Lupapäätöksissä otetaan huomioon myös yleinen turvallisuus

Maa- ja metsätalousministeriö muutti helmikuussa suden metsästystä koskevaa asetusta niin, että Suomen riistakeskus voi käyttää toimivaltansa rajoissa poikkeuslupaperusteena luontodirektiivin mukaista yleisen turvallisuuden tai muun yleisen edun kannalta pakottavaa syytä.

Valtakunnallinen riistaneuvosto käsitteli hakemusten kohdentamista kokouksessaan helmikuun lopussa. Se totesi, että alueellisten riistaneuvostojen tai valtakunnallisen riistaneuvoston lakisääteisiin tehtäviin ei kuulu poikkeusluvista päättäminen tai asian ohjeistaminen. Valtakunnallinen riistaneuvosto kuitenkin suositti, että asetuksenmuutosta koskevat, poikkeuskriteerit täyttävät, hakemukset priorisoitaisiin sen perusteella, kuinka paljon alueella on kirjattu havaintoja tai ilmoitettu susien vierailuista asutuksen läheisyydessä.

Suomen riistakeskus teki kielteiset päätökset kolmesta hakemuksesta (Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Kainuu). Näissä hakemuksissa ei ollut riittävästi poikkeuskriteerejä täyttäviä perusteita. Keski-Suomen alueen hakemus peruttiin hakijan toimesta suden poistuttua hakemusalueelta.

Kielteisissä päätöksissä otettiin huomioon, että suden on käytännössä mahdotonta pysyä näkymättömissä asutuilla seuduilla Etelä- ja Länsi-Suomessa. On erotettava varsinaiset toistuvat pihakäynnit, jotka aiheuttavat pelkoa ja mahdollista vaaraa, suden normaalista elinalueellaan liikkumisesta asutussa ympäristössä.

Päätökset hakemuksiin

Satakunta:

Satakunnassa, Köyliön ja Huittisten alueella elävistä susista ja susilaumasta on kuluneen syksyn ja talven aikana tehty valtakunnallisestikin arvioiden huomattavan paljon havaintoja asutuksen tuntumassa, mikä on aiheuttanut merkittävää turvattomuuden tunteen lisääntymistä alueen asukkaissa. Myös muutamia koiria on menetetty. Ongelman hallitsemiseksi nyt myönnetyllä luvalla pyritään poistamaan yksi asutuksen tuntumassa liikkuvista susista, ja lisäämään näin ihmisarkuutta myös lauman muissa yksilöissä.

Varsinais-Suomi:

Suomen riistakeskus Varsinais-Suomen toimialueella poikkeuslupaa haettiin Mynämäen, Nousiaisten ja Pöytyän kunnan alueille. Alueella sudet ovat liikkuneet pihapiireissä, mutta varsinaista ongelmayksilöä, jonka poistolla pihakäyntejä voitaisiin vähentää, ei ole mahdollista yksilöidä. Metsästyksen aikaansaamaa pelotevaikutusta ei myöskään ole hakemuksen mukaisessa tilanteessa mahdollista saavuttaa.

Pohjanmaa:

Suomen riistakeskus Pohjanmaan toimialueella poikkeuslupaa haettiin Toholammin kuntaan. Alueelta ei ole kuitenkaan viimeisen kuukauden aikana tehty havaintoja susista, eikä tällä hetkellä ole dokumentoituja susiongelmia ja siten tarvetta poikkeusluville.

Kainuu:

Kainuussa Kuhmon Lentuan alueella yksinään liikkuva susi on käynyt talven aikana toistuvasti pihoissa. Susi on ollut liikkeellä myös päivällä. Alueella susi on hätyytellyt ja tappanutkin muutamia koiria. Lupa myönnettiin siksi turvallisuusperusteisena. Kuhmon alueella susia on eniten Suomessa. Pitäjä reuna-alueilla liikkuu neljä laumaa. Alue, jolle lupa suden pyyntiin myönnettiin, ei kuulu näiden laumojen reviireihin.

Kainuussa poikkeuslupaa haettiin myös Kuhmon luoteisosan – Ristijärven valtionmaiden muodostamalle alueelle kahden suden pyyntiin metsäpeurojen suojelun, yleisen turvallisuuden vaarantumisen ja erityisen merkittävien vahinkojen estämiseksi (koiravahingot).

Suomen riistakeskus katsoi kuitenkin, että tällä hetkellä ei ole odotettavissa erityisen merkittävien vahinkojen syntymistä. Koiria ei juurikaan käytetä enää tähän vuoden aikaan metsästyksessä ja muutkin kotieläimet ovat talvella pääsääntöisesti rakennusten suojassa.

Hakemusalueella sudet tappoivat viime syksynä varmuudella yhden koiran. Selvitysten perusteella ei myöskään tullut ilmi seikkoja, joissa sudet olisivat käyttäytyneet poikkeuksellisesti vaarantaen yleisen turvallisuuden. Metsäpeuran osalta viime vuosien laskentojen perusteella näyttää siltä, että sudet eivät ole hävittämässä metsäpeurakantaa, vaikka ovatkin haittaamassa peurakannan hoitoa ja kannan kasvattamista Kainuussa.

Keski-Suomi:

Suomen riistakeskus Keski-Suomen alueella poikkeuslupaa haettiin Äänekoskella ja Saarijärvellä olevalle alueelle. Pyynnin kohteeksi tarkoitettu pannoitettu susi poistui hakemusalueelta 28.2.2013. Susi on sittemmin siirtynyt Karstulan kautta synnyinseuduilleen Keuruulle ja jatkanut sieltä Ruoveden ja Kurun kautta Parkanon/Kihniön välimaastoon, jossa viimeisin paikannus 11.3.2013.

 

Lisätietoja