Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee riistasuunnittelijaa Uudellemaalle

Uudellemaalle haetaan riistasuunnittelijaa määräaikaiseen toimeen riistasuunnittelijan toimivapaan ajaksi 1.1.–31.12.2022 ajalle.

Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Helsingissä. Tehtävän hoitaminen edellyttää:

– alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa

– hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta

– riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta

– suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa

– ruotsin ja englannin kielen taitoa

– neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä

– valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen

– valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

 

Toimen palkkaus määräytyy voimassa olevan alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.1.2022.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 5.11.2021 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Sähköpostiin aiheeksi/Kirjekuoreen merkintä: Riistasuunnittelijan määräaikainen toimi, Uusimaa

 

Lisätietoja antavat,

viestintäpäällikkö Klaus Ekman, puh. 029 431 2103, klaus.ekman@riista.fi ja

julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi